Điều này đánh dấu là lần đầu tiên tôi chụp ảnh một đứa trẻ. Có sự khác biệt giữa việc yêu chụp ảnh một người trưởng thành và việc tiếp cận với bố mẹ một đứa trẻ để đề nghị được chụp đứa trẻ của họ. Tôi phát hiện thái độ của cậu bé không một chút nao núng. Khi tôi chụp cậu bé như tỏa sáng. Chúng ta nên giữ lại sự tự tin, trong sáng, ngây thơ của một đứa trẻ.

Click image for larger version. 

Name:	streetstyleblacklittleboylondonchidrenchild2s.jpg 
Views:	9 
Size:	85.4 KB 
ID:	133

Click image for larger version. 

Name:	streetstyleblacklittleboylondonchidrenchild1s.jpg 
Views:	9 
Size:	72.3 KB 
ID:	132


Click image for larger version. 

Name:	les.PNG 
Views:	9 
Size:	6.3 KB 
ID:	134
lesgarconsdeglasgow.com