Giới thiệu về bạn với mọi người
Bạn có thể tham khảo hình thức bên dưới
Tiêu đề:
Bạn có thể tự đặt như một lời giới thiệu về thành viên mới
Nội dung:
+ Họ và Tên:....
+ Nickname:....(bắt buộc)
+ Tuổi:...
+ Nick Yahoo:...(bắt buộc)
+ Email:...
+ Số Điện Thoại:....
+ Sở Thích:...(bắt buộc)
+ Style Yêu Thích:...(bắt buộc)
+ Màu Yêu Thích:...(bắt buộc)
+ Ảnh:....

Đối với Cộng Tác Viên
Tiêu đề: Bạn có thể tự đặt như một lời giới thiệu về thành viên mới
Nội dung:
+ Họ và Tên:....
+ Nickname:....(bắt buộc)
+ Tuổi:...
+ Nick Yahoo:...(bắt buộc)
+ Email:...
+ Số Điện Thoại:....
+ Sở Thích:...(bắt buộc)
+ Sở Trường:...(bắt buộc)
+ Sở Đoản:...
+ Style Yêu Thích:...(bắt buộc)
+ Màu Yêu Thích:...(bắt buộc)
+ Ảnh:....
+ Mục Đích Cộng Tác:...(bắt buộc)
+ ( Nêu thêm nhiều điều về bạn ):...
Tác giả
Admin
Công Việc/Nghề Nghiệp: Tư Vấn Thời Trang, Thiết Kế Đồ Họa, Lập Trình Viên
Sở Thích : Xem tạp chí thời trang, thích đi mua sắm, kết bạn mới, ...
#EMAILGiới thiệu về bạn với mọi người #FACEBOOKGiới thiệu về bạn với mọi người #TWITTERGiới thiệu về bạn với mọi người #GOOGLE+Giới thiệu về bạn với mọi người #INGiới thiệu về bạn với mọi người #LƯUChuột phải vào ảnh chọn Lưu ảnh dưới dạng/Save Image As! #FORUMXem bài viết này trên diễn đàn
Bạn cảm thấy điều gì
Bài viết chưa có bình luận
Bài viết chưa có bình luận
Bài viết thú vị