Fitness Program for Women: Lịch tập rèn luyện sức khỏe cho các bạn nữ (Buổi 2)
Ngày tập thứ 2: Cho Äôi chân thon khá»e khoắn

Tâm lý của ngÆ°á»i Viá»t mình là luôn thích cía gì cao cao nên những cái dÆ°á»i tầm mắt Äá»u bá» coi thÆ°á»ng...Chân chẳng hạn. Chân là 1 bá» phận quan trá»ng trên cÆ¡ thá» và hôm nay buá»i tập này chúng ta sẽ tập chân nhé các bạn

Bài 1. Barbell Squat


3 Hiá»p má»i hiá»p 6 lần
â


Nghá» 2 phút chuyá»n sang bài tiếp theo


Bài 2: Barbell Lunge

[âIMG] [âIMG]

3 Hiá»p má»i hiá»p 10 lầnâ


Nghá» 2 phút chuyá»n sang bài tiếp theo

Bài 3: Leg Extensions

[âIMG] [âIMG]

2 Hiá»p má»i hiá»p 6 lần
â


Nghá» 2 phút chuyá»n sang bài tiếp theoBài 4: Lying Leg Curls

[âIMG] [âIMG]

3 Hiá»p má»i hiá»p 12 lầnâ


Nghá» 2 phút chuyá»n sang bài tiếp theo

Bài 5: Seated Leg
[âIMG] [âIMG]

3 Hiá»p má»i hiá»p 10 lầnâ


Nghá» 2 phút chuyá»n sang bài tiếp theo


Bài 6: Standing Calf Raise
[âIMG] [âIMG]

3 Hiá»p má»i hiá»p 6 lần
â


Nghá» 2 phút chuyá»n sang bài tiếp theo

Bài 7: Seated Calf Raise

[âIMG] [âIMG]

2 Hiá»p má»i hiá»p 15 lầnâ


Kết thúc ngày tập thứ 2â
Tác giả
Gợi Ý Từ Chuyên Mục fitness
Đề Xuất
Bạn cảm thấy điều gì
Chưa có bình luận
Bài Viết Thú Vị