Tổng hợp các bài tập tay sau hiệu quả

Nhiá»u huấn luận viên thá» hình khi chúng tôi tiếp súc Äá»u khẳng Äá»nh, tạ ÄÆ¡n giúp tập luyá»n cho cÆ¡ tay sau tá»t hÆ¡n. Lý do chính là vá» trí cÆ¡. CÆ¡ bắp tay sau nằm phía sau cánh tay, tạ Äòn hay máy tập ép không tác dụng Äược vùng cÆ¡ này, trong khi Äó tạ ÄÆ¡n lại linh hoạt hÆ¡n rất nhiá»u.

Các bạn có thá» nhìn thấy rất nhiá»u các Äá»ng tác tập tạ ÄÆ¡n trên mạng, Nó không theo quy củ và rất rá»i rạc, hôm nay nhá» vào sá»± hÆ°á»ng dẫn của má»t vài huấn luận viên, chúng tôi sẽ tá»ng hợp lại cho các bạn má»t cách chá»n lá»c nhất.

 Bài tập 1

+  Äứng thẳng ngÆ°á»i vá»i lÆ°ng thẳng, hai tay cầm má»t tạ gấp hÆ°á»ng xuá»ng phía sau. Chú ý giÆ¡ cao bắp tay hết cỡ, bắp tay thật thẳng vá»i thân ngÆ°á»i. Hai tay vẫn phải giữ á»n Äá»nh Äược tạ.

Lòng bàn tay ngá»­a hÆ°á»ng lên trên khi cầm tạ, hai bàn tay giữ tạ bằng ngón cái ôm vòng quanh thân tạ. Lúc này dá»c thân tạ trúc xuá»ng Äất. Tại phải ngay phía sau Äầu.

+  Từ từ nâng tạ lên, Cá» gắng khi thá»±c hiá»n Äá»ng tác này, bắp tay không Äược di chuyá»n, chá» có cẳng tay vận Äá»ng theo tạ, ngÆ°á»i giữ nguyên không Äược lắc lÆ°. ÄÆ°a tay lên trên thẳng và giãn hết cỡ, lúc này lòng bàn tay vẫn hÆ°á»ng lên trên.

tập tay sau

Bạn có thá» thá»±c hiá»n Äá»ng tác này khi Äứng thẳng hay ngá»i trên ghế Äá»u Äược. . 

 

Bài tập 2

+  Tay gập, buông tạ Äằng sau nhÆ° hình vẽ, bắp tay giãn, mỡ rá»ng khá»p vai thẳng vá»i thân ngÆ°á»i. Nắm tạ lòng bàn tay hÆ°á»ng phía trÆ°á»c, tạ dá»c Äứng song song.

Bắp tay vuông góc bá»i mặt Äất, vuông góc vá»i cánh tay. Äây là bÆ°á»c chuẩn bá».

+  Từ từ Äẩy tạ lên trên giãn hết cÆ¡ tay, Äảm bảo tay thật thẳng, lòng bàn tay vấn ngá»­a ra ngoài. Giữ 1  Äến 2 giây từ từ co tay lại, ép tạ vá» phái sau sau Äến mức không ép Äược nữa thì tiếp tục duá»i tay nhÆ° Äá»ng tác trên

Nhá» khi hạ, cùi trá» phải thẳng, bắp tay cÅ©ng luôn thẳng và không dá»ch chuyá»n theo Äá»ng tác.

 

bài tập tay sau

tập tay sau

 

Äá»ng tác này cÅ©ng có thá» biến Äá»i vá»i tÆ° thế ngá»i tập. Äá» giữ thân ngÆ°á»i á»n Äinh, tay còn lại lên chá»ng hông, thá»±c hiá»n lần lượt từng tay má»t sau má»i hiêp tập.

Bài tập 3

+  Äá»ng tác này sá»­ dụng Äến 2 tạ ÄÆ¡n , má»i tay cầm má»t tạ, ngả lÆ°ng, trùng gá»i hạ thấp trá»ng tâm ngÆ°á»i nhÆ°ng vẫn phải giữ Äược mặt lÆ°ng thẳng, không cong, trúc xuá»ng Äất, ưỡn ngá»±c ÄÆ°a thân ngÆ°á»i ra phía trÆ°á»c. Hai tay cầm tạ vá»i tÆ° thế lòng bàn tay á»p vào thân ngÆ°á»i.

Bắp tay co lên ngang bằng và song song vá»i mặt Äất. Bắp tay và cẳng tay vuông góc vá»i nhau.

+  Äẩy bắp tay ra phía sau, duá»i Äến khi bắp tay và cánh tay tạo thành ÄÆ°á»ng thẳng. Má»t lần nữa bạn cần nhá» chá» Äá» cẳng tay chuyá»n Äá»ng. Những chuyá»n Äá»ng gá»n, nhẹ và êm.

+  Từ từ co cÆ¡ và lặp lại vá» trí ban Äầu,

tập tay sau

tập tay sau

 

Bài  tập 4

+  Ngá»i nằm ngá»­a trên ghế nghiêng, hai tay nắm lấy tạ Äòn song song hoặc rá»ng hÆ¡n khoảng cách vai má»t chút, lòng bàn tay hÆ°á»ng ra phía ngoài. Má» rá»ng và ngả vá» phía sau bắp tay so vá»i thân ngÆ°á»i hết cỡ. Khuá»·u tay gập vuông góc vá»i bắp tay.

Khi hạ xuá»ng nhá» Äảm bảo cùi trá» thẳng.

+  ÄÆ°a tạ lên thẳng ( thá» ra) rá»i hạ tạ xuá»ng trá» vá» tÆ° thế ban Äầu.

tập tay sau

tập tay sau

Có thá» tập Äá»ng tác này trên ghế phẳng tuy nhiên, Äầu hÆ¡n nhô ra khá»i ghế má»t chú.

Nguá»n: thethaodaiviet

Tác giả
Gợi Ý Từ Chuyên Mục fitness
Đề Xuất
Bạn cảm thấy điều gì
Chưa có bình luận
Bài Viết Thú Vị