Tập luyện hiệu quả với xà đơn ngoài trời

Xà ÄÆ¡n ngoài trá»i là thiết bá» phù hợp cho các hoạt Äá»ng vui chÆ¡i, vận Äá»ng ngoài trá»i. Bạn Äã biết gì vá» lợi ích của viá»c tập luyá»n vá»i xà ÄÆ¡n ngoài trá»i?

Tác dụng của viá»c tập thá» dục vá»i xà ÄÆ¡n ngoài trá»i 

- Tập xà ÄÆ¡n thúc Äẩy tÄng chiá»u cao hiá»u quả, bạn có thá» cao Äược 3-5cm/nÄm nếu tập luyá»n chÄm chá» và Äúng cách trong Äá» tuá»i còn tÄng chiá»u cao.

- Xà ÄÆ¡n là dụng cụ tập thá» hình toàn diá»n giúp nam giá»i tập các vùng cÆ¡ ngá»±c, cÆ¡ sô, cÆ¡ vai, bắp tay trÆ°á»c-sau,â¦

- Tập luyá»n DV-004 giúp phòng và chữa các bênh vá» Äau má»i lÆ°ng, cá»t sá»ng. 

- Tập xà ÄÆ¡n giúp phản xạ nhanh nhẹn, tim mạch tá»t, tÄng dung tích buá»ng phá»i, tÄng sức bá»n và sá»± dẻo dai.

Các bài tập cơ bản:

 

TÆ° thế nắm xà ÄÆ¡n xà ÄÆ¡n: Treo ngÆ°á»i má»t cách tá»± nhiên trên xà. Hai tay nắm vào xà rá»ng hÆ¡n Äá» rá»ng của vai. Tay nắm xà có thá» nắm kiá»u lòng bàn tay hÆ°á»ng vào trong hoặc long bàn tay hÆ°á»ng ra ngoài.

Hít xà: Dùng lá»±c tay kéo ngÆ°á»i lên, Äến khi cằm vượt qua xà ÄÆ¡n thì thả ngÆ°á»i xuá»ng. Chú ý: giữ thẳng ngÆ°á»i, khi thả ngÆ°á»i xuá»ng phải Äá» 2 tay thẳng hết cỡ.

Các bài tập cho phụ nữ và trẻ em nhÆ° treo ngÆ°á»i tá»± nhiên, Äạp xe, vÄng ngÆ°á»i, â¦

Tập bụng: Treo ngÆ°á»i tá»± nhiên lên xà ÄÆ¡n, hai chân duá»i thẳng và khép vào. Nâng hai chân lên má»t cách từ từ Äến khi chân tạo vá»i lÆ°ng má»t góc 90 Äá» thì dừng lại. Giữ nguyên tÆ° thế khoảng 7 - 10 giây, rá»i từ từ thả chân xuá»ng. Lặp lại các Äá»ng tác trên .

  Tập luyá»n hiá»u quả vá»i xà ÄÆ¡n ngoài trá»i

Chú ý khi sá»­ dụng xà ÄÆ¡n ngoài trá»i

- Nắm chắc thanh xà Äá» tránh bá» trượt.   

- NgÆ°á»i tập cần dá»±a vào thá» trạng và sức khá»e của mình Äá» có má»t cÆ°á»ng Äá» tậ hợp lý.

- Khi sá»­ dụng thiết bá» cảm thấy cÆ¡ thá» có hiá»n tượng bất thÆ°á»ng nên dừng ngay viá»c sá»­ dụng.

- Những ngÆ°á»i có vấn Äá» vá» sức khá»e, cần há»i bác sÄ© trÆ°á»c khi sá»­ dụng thiết bá». NgÆ°á»i có bênh vá» lÆ°ng và cá»t sá»ng.

- TrÆ°á»c khi sá»­ dụng cần xem xét mức Äá» mài mòn Äá» tránh gây nguy hiá»m cho cÆ¡ thá».

Nguá»n: thethaodaiviet

Tác giả
Gợi Ý Từ Chuyên Mục fitness
Đề Xuất
Bạn cảm thấy điều gì
Chưa có bình luận
Bài Viết Thú Vị