Phương pháp chạy bộ giảm cân hiệu quả.

PhÆ°Æ¡ng pháp chạy bá» giảm cân hiá»u quả.

 

1. Cần chạy trên ÄÆ°á»ng bằng phẳng, tránh tÄng gánh nặng cho Äôi chân.
 
- Yêu cầu cụ thá» là: Äầu và thân ngÆ°á»i phải giữ tÆ° thế Äúng, Äầu không Äược cúi vá» phía trÆ°á»c, nếu không sẽ khiến thân gập vá» trÆ°á»c lam bạn thá» khó khÄn; cÅ©ng không Äược ngả ra sau, khiến bụng nhô vá» trÆ°á»c. Khi chạy mắt nhìn thẳng 10-15m phía trÆ°á»c.
 
2. LÆ°ng thẳng, không nên cúi vá» trÆ°á»c, Äầu thẳng, khuá»·u tay co 90 Äá», hai bàn tay không nắm chặt, Äá»ng tác phải tá»± nhiên, thá» Äá»u nhằm phòng ngừa má»t má»i. Äá»ng tác gò bó thÆ°á»ng là do vai và hai tay quá cÄng thẳng gây ra, cho nên tay phải ÄÆ°a tá»± nhiên, biên Äá» dao Äá»ng của tay lúc chạy phải cá» gắng thu nhá».
 
3. Phải tiếp Äất bằng cả bàn chân, từc từ trên xuá»ng tiếp Äất má»t lần giá»ng nhau nhÆ° lúc leo cầu thang, và dùng lá»±c khi tiếp Äất. 
 
- Má»i ngÆ°á»i có má»t trá»ng lượng vá»i kết cấu bàn chân khác nhau, cho nên cách hoàn thành Äá»ng tác cÅ©ng không giá»ng nhau.NgÆ°á»i thì tiếp Äất bằng gót chân, có ngÆ°á»i lại tiếp Äất bằng ngón chân. Những ngÆ°á»i quen tiếp Äất bằng gót chân thì nên chá»n Äôi giày thá» thao có lá»p lót á» phía gót chân.
 
4. Phải dá»±a vào sá»± di Äá»ng tích cá»±c của Äùi, bÆ°á»c lá»n, cÄng chân thả lá»ng. Cần nhá» thả lá»ng toàn thân khi chạy tránh tạo cảm giác má»t má»i cho các cÆ¡ bắp.

Nguá»n: thethaodaiviet
Tác giả
Gợi Ý Từ Chuyên Mục fitness
Đề Xuất
Bạn cảm thấy điều gì
Chưa có bình luận
Bài Viết Thú Vị