Hướng dẫn 5 bài tập bụng 6 múi hiệu quả tại nhà
Má»t thân hình cÆ¡ bắp, sÄn chắc cùng vá»i bụng 6 múi là Äiá»u mà hầu hết các Äấng mày râu Äá»u mong muá»n. NhÆ°ng bạn bận rá»n vá»i công viá»c khá nhiá»u không có thá»i gian Äá» Äến phòng tập GYM thÆ°á»ng xuyên? Vậy làm thế nào Äá» có thá» tập bụng 6 múi ÄÆ¡n giản hiá»u quả? Hôm nay mình sẽ chia sẻ vá»i các bạn hÆ°á»ng dẫn 5 bài tập bụng 6 múi tại nhà Äá» giúp bạn có Äược thân hình Äẹp nhÆ° mong muá»n nhé.

HÆ°á»ng dẫn 5 bài tập bụng 6 múi hiá»u quả

1. Bài tập cơ bụng 6 múi thứ nhất
BÆ°á»c 1: Äầu tiên Äá» thá»±c hiá»n Äá»ng tác này bạn cần nằm ngá»­a, duá»i thẳng chân, tay lên tấm thảm hoặc mặt sàn nhà (Nên sá»­ dụng tấm thảm Äá» khi tập má» hôi toát ra không bá» trÆ¡n trượt). Tiếp Äó chân Äá» rá»ng bằng vai rá»i gập hai chân lại vá»i má»t góc khoảng 45 Äá», bàn chân vẫn tiếp xúc vá»i mặt sàn, hai tay Äá» sau gáy.
BÆ°á»c 2: Tiếp theo bạn từ từ gập ngÆ°á»i lại và Äiá»u chá»nh nhá»p thá» Äá»u (Lên hít â Xuá»ng thá»). Cứ lên xuá»ng nhÆ° vậy cho tá»i khi má»i thì nghá» và thá»i gian nghá» chá» Äược từ 30 â 45 phút vì cÆ¡ bụng là cÆ¡ ânguá»iâ lại rất nhanh. Nếu bạn nghá» lâu quá cÆ¡ bụng sẽ trá» vá» trạng thái bình thÆ°á»ng, chất lượng tập cÆ¡ bụng 6 múi sẽ bá» giảm.

LÆ°u ý: Khi gập ngÆ°á»i bạn không Äược dùng tay Äỡ Äầu Äá» lên, mà phải dùng lá»±c cÆ¡ bụng kéo lên. Khi gập bụng thì phải Äá» ngÆ°á»i cách Äùi má»t khoảng nhá», không Äược dá»±a vào Äùi và giữ tÆ° thế Äó khoảng 2s rá»i từ từ hạ xuá»ng nhÆ°ng ngÆ°á»i vẫn phải giữ im, không nên Äá» ngÆ°á»i âchạyâ, di chuyá»n. Ngoài ra nếu bạn muá»n tập nặng hÆ¡n có thá» dùng má»t bánh tạ nhá» Äá» sau Äầu rá»i kéo lên.2. Bài tập cơ bụng 6 múi thứ 2
BÆ°á»c 1:Bạn thả lá»ng ngÆ°á»i sau Äó nằm ngá»­a, duá»i thẳng chân, tay lên sàn.
BÆ°á»c 2: Sau Äó từ từ ÄÆ°a chân gập vào bụng, tay duá»i thẳng úp vào mặt sàn và giữ tÆ° thế gập này khoảng vài giây rá»i hạ xuá»ng. Khi ÄÆ°a chân gập lên bụng bạn phải nhá» Äá» chân, Äầu gấu phải thẳng rá»i má»i cá» gắng gập vào, nhÆ° thế bài tập bụng 6 múi tại nhà má»i Äạt Äược hiá»u quả cao.

Các bài tập cÆ¡ bungh 6 múi ÄÆ¡n giản, cá»±c hiá»u quả tại nhà

3. Bài tập cơ bụng 6 múi thứ 3
BÆ°á»c 1: Nằm thẳng trên sàn nhà, tay tái giÆ¡ thẳng áp sát mặt sàn, chân trái gập Äầu gá»i vào má»t góc 45 Äá». Còn tay phải chá»ng vào hông, chân phải duá»i thẳng.
BÆ°á»c 2: Từ từ gập ngÆ°á»i bằng cách ÄÆ°a chân phải lên cao Äá»ng thá»i dùng tay trái chạm vào mÅ©i chân phải, rá»i dần dần hạ ngÆ°á»i xuá»ng trá» vá» vá» trí ban Äầu. Cứ tập nhÆ° vậy khoảng 20 lần sau Äó Äá»i bên.

Ngoài ra bạn cÅ©ng nên chú ý cách hít thá», trong các bài tập cÆ¡ bụng 6 múi luôn phải giữ nhá»p thá» Äá»u, lên hít vào, xuá»ng thá» ra nhé.

PhÆ°Æ¡ng pháp tập cÆ¡ bụng 6 múi cá»±c ÄÆ¡n giản hiá»u quả

4. Bài tập cơ bụng 6 múi thứ 4
BÆ°á»c 1: Äá»ng tác tập cÆ¡ bụng 6 múi này ÄÆ¡n giản hÆ¡n các bài tập kia. Bạn chá» cần nằm ngá»­a, chân chụm và duá»i thẳng, tay ÄÆ°a lên trên áp sát mặt sàn.
BÆ°á»c 2: Sau Äó bạn gập ngÆ°á»i lại Äá»ng thá»i ÄÆ°a hông cao lên sao chân và tay gập chạm Äược vào nhau sau Äó giữ nguyên tÆ° thế Äó vài giây rá»i từ từ hạ xuá»ng, trá» vá» tÆ° thế ban Äầu. Tập Äi, tập lại Äá»ng tác này Äến khi má»i thì nghá».

HÆ°á»ng dẫn chi tiết các Äá»ng tác tập cÆ¡ bụng 6 múi

5. Bài tập cơ bụng 6 múi thứ 5
BÆ°á»c 1: Bạn Äá» cÆ¡ thá» nằm thẳng, nhấc chân lên má»t chút sao cho chân duá»i thẳng nhÆ°ng không chạm sàn nhé và hai tay Äá» sau gáy.
BÆ°á»c 2: Tiếp theo bạn gập ngÆ°á»i co Äầu gá»i lại và phần Äầu cÅ©ng hÆ¡i gập vá» phía trÆ°á»c, hai tay áp sát vào cạnh Äùi. Giữ Äá»ng tác khoảng 2s rá»i trá» lại vá» trí ban Äầu. Khi tập bạn nên gập ngÆ°á»i dứt khoát, còn xuá»ng thì từ từ hạ nhé, nhÆ° vậy hiá»u quả cách tập cÆ¡ bụng 6 múi hiá»u quả hÆ¡n.

HÆ°á»ng dẫn các bài tập cÆ¡ bụng 6 múi cá»±c hiá»u quả

Trên Äây là hÆ°á»ng dẫn 5 bài tập bụng 6 múi hiá»u quả tại nhà, hi vá»ng vá»i bài viết này sẽ giúp bạn có thá» tá»± mình tập luyá»n á» nhà và giúp bạn có Äược má»t thân hình sÄn chắc, 6 múi nhÆ° mÆ¡ Æ°á»c nhé.

Nguá»n: huongdan9.com
Tác giả
Gợi Ý Từ Chuyên Mục gym
Đề Xuất
Bạn cảm thấy điều gì
Chưa có bình luận
Bài Viết Thú Vị