Cách luyện tập gym hiệu quả cho nữ

Biết rằng tập gym có rất nhiá»u tác dụng và hiá»u quả cho mục Äích tÄng cân, giảm cân,⦠nhÆ°ng không phải ai tập gym cÅ©ng cho hiá»u quả nhÆ° mong muá»n, bá»i vì tập sai kỹ thuật hoặc không tuân thủ Äúng lá»ch tập và chế Äá» dinh dưỡng của giáo viên ÄÆ°a ra.

Má»t sá» lÆ°u ý trong khi tập gym

- Không nên tập vá»i cÆ°á»ng Äá» quá lá»n khi chá» má»i bắt Äầu tập, Äây là lá»i mà nhiá»u bạn thÆ°á»ng vấp phải vì quá nóng vá»i hoặc muá»n thá»­ sức mình khi thấy ai Äó tập vá»i cÆ°á»ng Äá». Ví dụ thay vì bạn dành má»t giá» tập luyá»n liên tục, bạn chá» cần tập 30 phút rá»i nghá» 20 phút. Và tiếp tục tập lần trong 30 phút tiếp sau.

- Luôn khá»i Äá»ng ít nhất 10 phút vá»i các bài tập xoay cÆ¡, gập duá»i cÆ¡ trÆ°á»c khi bắt Äầu vào bài tập Äá» tránh những hiá»n tượng co rút cÆ¡ làm Äau nhức, má»i cÆ¡ khi vì cÆ¡ thÃªÌ không duy triÌ ÄuÌ sức bá»n hoặc gây những chấn thÆ°Æ¡ng không cần thiết trong luyá»n tập.

- Trong khi tập gym

+ Tập vÆ°Ìa sÆ°Ìc: Äây là yêu cầu của huấn luận viên mà bạn cần phải thá»±c hiá»n, luyá»n tập là phải Äúng cách, Äúng tiến Äá», Äúng kế hoạch má»i có thân hình Äẹp, hoàn hảo mà không ảnh hÆ°á»ng Äến sức khá»e. Äiá»u gì xảy ra khi bạn tập gym vượt quá giá»i hạn của cÆ¡ thá»? Nó sẽ trá»±c tiếp aÌnh hÆ°Æ¡Ìng ÄêÌn tiÌnh traÌ£ng tim maÌ£ch, hô hâÌp, tuâÌn hoaÌn⦠nhÆ°ng Äiá»u Äó không có nghÄ©a là bạn tập chÆ¡i chÆ¡i không dá»n Äủ sức Äá» tập vì nhÆ° vậy cÅ©ng chÄÌng giaÌm cân ÄÆ°Æ¡Ì£c. Vậy làm sao Äá» biết mình Äã tập vừa sức? cái này bạn yên tâm huấn luận viên sẽ ÄÆ°a ra mức tiêu chuâÌn cho caÌc baÌi tập, chÄÌng haÌ£n nhÆ° vÃªÌ thÆ¡Ìi gian, tôÌc Äộ, sÆ°Ìc nÄÌ£ng⦠ÄÃªÌ baÌ£n aÌp duÌ£ng theo.


Ảnh: Tập gym vá»i các Äá»ng tác khó tÄng dần Äá»u

+ Kết hợp vá»i máy móc, thiết bá» tập: Tiến Äá» luyá»n tập của bạn sẽ tÄng dần theo từng mức Äá» từ dá» Äến khó, từ nhẹ Äến nặng. á» má»i giai Äoạn, bạn sẽ Äược tập vá»i các bài tập khác nhau kèm theo các máy móc, thiết bá» Äá» tÄng sá»± hiá»u quả cho bài tập.

+ NghiÌ giÆ°Ìa chÆ°Ìng: Thá» trạng má»i ngÆ°á»i là khác nhau, Äá»i vá»i ngÆ°á»i má»i chÆ°a quen vá»i viá»c luyá»n tập khi bạn thấy quá má»t thì cÅ©ng không nên cỠép bản thân mình theo ká»p tiến Äá», thay vào Äó bạn có thá» tÆ°Ì tÆ°Ì giaÌm nheÌ£ mÆ°Ìc Äộ luyện tập rôÌi duy triÌ vận Äộng nhÆ° luÌc khÆ¡Ìi Äộng. LÆ°u ý, có Äôi lúc bạn cảm thấy khát nÆ°á»c kinh khủng nhÆ°ng không Äược uá»ng nÆ°á»c ngay mà hãy chá» Äến khi nhá»p tim và hÆ¡i thá» á»n Äá»nh má»i Äược uá»ng nÆ°á»c.

- Sau khi tập gym

- Sau má»i buá»i tập bạn nên thả lá»ng cÆ¡, thÆ° giãn Äá» cÆ¡ có thá»i gian phục há»i trá» lại trạng thái bình thÆ°á»ng tÆ°Ìc laÌ hÆ¡i thÆ¡Ì ÄêÌu, nhiÌ£p tim chuâÌn. Tiếp theo Äó, bạn có thá» uá»ng nÆ°á»c lá»c hoặc cam ít ÄÆ°á»ng Äá» bù nÆ°á»c cho cÆ¡ thá». Nên nhá» chá» là nÆ°á»c lá»c, hoặc nÆ°á»c cam, chanh ít ÄÆ°á»ng chứ không phải là nÆ°á»c ngá»t có ga hay nÆ°á»c ép trái cây chế biến sẵn nhé.

Nguá»n: cfyc

Tác giả
Gợi Ý Từ Chuyên Mục gym
Đề Xuất
Bạn cảm thấy điều gì
Chưa có bình luận
Bài Viết Thú Vị