Những bài tập gym cho nữ giúp săn chắc cơ thể

Những bài tập gym cho nữ giúp Äá»t cháy lượng mỡ dÆ° thừa trong cÆ¡ thá» rất hiá»u quả. Tác dụng của tập gym mang lại không chá» vòng eo thon gá»n, sÄn chắc, vóc dáng cân Äá»i bên cạnh Äó tập gym còn giúp tÄng nhá»p tim, cải thiá»n sức khá»e và tÄng khả nÄng chá»u Äá»±ng.

1. Shape Up

Shape Up là bài tập sÄn chắc và làm thon gá»n cho toàn bá» cÆ¡ thá». Các HLV nghiên cứu và ÄÆ°a ra chuá»i Äá»ng tác tập luyá»n giúp ngÆ°á»i tập tá»± tin trong trang phục biá»n, các bá» Äá» jeans ôm hay các cô gái có thá» thoải mái diá»n những bá» váy ôm dáng cooktail gợi cảm.

Các Äá»ng tác Shape Up tập trung vào những phần dá» tích mỡ, làm sÄn chắc bụng, thon nhá» Äùi và bắp tay, cÄng tròn vòng 3. Những Äá»ng tác tập của Shape Up vô cùng phong phú và sá»­ dụng nhiá»u dụng vụ phá»i hợp (bục, tạ con, thanh tạ, bánh tạâ¦) khiến cÆ¡ thá» ngÆ°á»i tập luôn trong trạng thái tá»n nhiá»u nÄng lượng trong viá»c làm quen vá»i Äá»ng tác. Shape Up bao gá»m các bài tập giảm mỡ vừa sÄn chắc cÆ¡ rất hiá»u quả.

2. Power Core

Những bài tập gym cho nữ giúp sÄn chắc cÆ¡ thá»

Má»t nghiên cứu tại Viá»t Nam cho thấy tá»· lá» béo bụng á» ngÆ°á»i trên 15 tuá»i chiếm 1/3 trong tá»ng sá» ngÆ°á»i Äược Äiá»u tra (chiếm 33,7%), tá»· lá» mỡ trong cÆ¡ thá» là 28,4%. Các bác sÄ© còn báo Äá»ng thêm má»t Äiá»u ít ai ngá» tá»i là trong sá» những ngÆ°á»i suy dinh dưỡng (BMI thấp â dÆ°á»i 18,5), vẫn có 13,1% bá» béo bụng. Ngay cả những ngÆ°á»i có chá» sá» BMI bình thÆ°á»ng (từ 19 â 23) thì tá»· lá» béo bụng là 34,4% và tá»· lá» ngÆ°á»i có phần trÄm mỡ trong cÆ¡ thá» cao chiếm 27,3%. Tá»· lá» béo bụng á» ngÆ°á»i trên 60 tuá»i lên Äến 54,5%. Mỡ bụng nhiá»u làm tÄng nguy cÆ¡ mỡ ná»i tạng, gây ra nhiá»u chứng bá»nh nguy hiá»m khác nhau.

Vá»i thá»±c trạng nhÆ° vậy, không quá khó hiá»u khi những môn tập giảm mỡ bụng luôn Äược cả 2 giá»i yêu thích và muá»n tập luyá»n, vì cả lý do làm Äẹp và chÄm sóc sức khá»e. Power Core bao gá»m các Äá»ng tác tập bụng (bụng trên, bụng dÆ°á»i, 2 bên hông eo). Bài tập giúp nam giá»i siết chặt các múi cÆ¡. Riêng phái nữ, ngay cả khi bạn khá Äầy Äặn nhÆ°ng có vòng eo con kiến thì trông cÅ©ng vẫn rất gợi cảm. Theo lá»i khuyên của các chuyên gia, ngay cả những ngÆ°á»i Äã có cÆ¡ bụng sÄn chắc cÅ©ng vẫn nên thÆ°á»ng xuyên tập luyá»n Äá» duy trì vẻ Äẹp và sức khá»e.

3. Bums & Tums

Những bài tập gym cho nữ giúp sÄn chắc cÆ¡ thá»

Dáng ngÆ°á»i quả lê là ná»i phiá»n muá»n của rất nhiá»u bạn gái vì dáng này rất khó phá»i trang phục Äẹp mắt và cân Äá»i. Trừ những bá» quần áo rá»ng thùng thình che Äi má»i ÄÆ°á»ng cong của cÆ¡ thá» thì Bums & Tums â lá»p cÆ¡ dành cho vùng mông và Äùi, là sá»± cứu cánh duy nhất của nhóm ngÆ°á»i dáng quả lê. Những Äá»ng tác dá»n nhiá»u vào phần mông, Äùi trÆ°á»c, Äùi sau sẽ làm ngÆ°á»i tập Äau ê ẩm ná»­a than dÆ°á»i nếu nhÆ° không quen tập luyá»n. Tuy nhiên, tác dụng sẽ thấy rất rõ nếu bạn không bá» cuá»c giữa buá»i tập. Hãy thá»­ quan sát vòng 3 của bạn trÆ°á»c và sau 1 buá»i Bums&Tums; Äá» thấy Äược sá»± khác biá»t. Bài tập cÅ©ng rất phù hợp vá»i nam giá»i bá»i nhóm cÆ¡ chân thÆ°á»ng bá» nam giá»i bá» quên mặc dù Äây là nhóm cÆ¡ trụ chính cho cả cÆ¡ thá».

4. Dynamic Strength

Những bài tập gym cho nữ giúp sÄn chắc cÆ¡ thá»

Má»t phÆ°Æ¡ng thức tập nhóm, thá»±c hiá»n chuá»i Äá»ng tác tập cÆ¡ toàn cÆ¡ thá» theo vòng tròn khép kín sẽ làm bạn không thá» không phấn khích khi tập luyá»n. Lá»p tập sẽ làm bạn cảm giác nhÆ° Äang Äược huấn luyá»n khắc nghiá»t trong quân Äá»i: má»i nhóm thá»±c hiá»n 1 Äá»ng tác và nhanh chóng Äá»i cho nhau khi hết khung thá»i gian nhất Äá»nh. Bá» thúc Äẩy tập, bạn buá»c phải tập mạnh mẽ hÆ¡n, tÄng sức chá»u Äá»±ng Äá» vượt quá giá»i hạn của chính bản thân. Äến khi kết thúc lá»p, bạn sẽ rất ngạc nhiên vá» khả nÄng thá»±c của mình. Lá»p Dynamic Strength không chá» Äẩy cÆ¡ thá» bạn vào trạng thái tập luyá»n tích cá»±c nhất, mà còn khiến tinh thần bạn cá»±c kỳ phấn chấn. Và vì Äây là lá»p tập theo nhóm nên bạn sẽ trải qua những giây phút chia sẻ và phá»i hợp thú vá» vá»i những ngÆ°á»i tập khác.

5. 10-10-10

Những bài tập gym cho nữ giúp sÄn chắc cÆ¡ thá»

Tình huá»ng: Bạn là ngÆ°á»i bận rá»n, nhÆ°ng vẫn muá»n cá» gắng giảm cân nhanh nhất có thá», lá»p cÆ¡ nào là sá»± lá»±a chá»n tá»t nhất? 10-10-10 là lá»p 30 phút hoàn toàn có thá» Äáp ứng Äược nhu cầu của bạn. Lá»p là môn cardio vá»i các bài tập free style phong phú Äa dạng Äược chia thành 3 lượt trong vòng 30 phút Äá» Äầy các nhóm cÆ¡ và nhá»p tim hoạt Äá»ng á» tần suất tá»i Äa. Äây là má»t thá»­ thách cho ngÆ°á»i tập nhÆ°ng rất Äáng Äá» tham gia vào âcuá»c phiêu lÆ°uâ này. Luyá»n tập trái tim và các bó cÆ¡ cùng lúc vá»i các Äá»ng tác nặng trong thá»i gian ngắn giúp bạn Äá»t má»t lượng calo tá»i Äa, tiết kiá»m thá»i gian tập tạo Äá» linh hoạt cho cÆ¡ thá».

6. Fit Ball

Những bài tập gym cho nữ giúp sÄn chắc cÆ¡ thá»

Nếu bạn là má»t ngÆ°á»i thÆ°á»ng xuyên có những cÆ¡n Äau cá», hãy thá»­ tập các lá»p cÆ¡ vá»i bong vì bong há» trợ cho ngÆ°á»i tập rất tá»t các vùng nhÆ° lÆ°ng, cá» và khá»p. Fit Ball là má»t lá»p tập luyá»n vá» nhóm cÆ¡ toàn cÆ¡ thá» vá»i tá»c Äá» chậm rãi nhÆ°ng nhÆ°ng dá» dàng lấy Äi lượng calo lá»n của ngÆ°á»i tập. Thá»­ thách lá»n nhất mà các bạn Äược trải nghiá»m khi tham gia lá»p fitball Äó là giữ thÄng bằng: các bạn phải giữ thÄng bằng lâu và chậm rãi trên má»t mặt phẳng bất á»n Äá»nh, chính Äiá»u này sẽ giúp cho các cÆ¡ bắp tá»± vận Äá»ng và tÄng cÆ°á»ng thá» lá»±c, Äá» dẻo dai của bạn.

Môn tập phù hợp vá»i má»i lứa tuá»i, giá»i tình, tình trạng sức khoẻ vá»i sá»± há» trợ của bóng . Äạt hiá»u quả tá»i Äa trong viá»c sÄn chắc cÆ¡ thá» mặc dù vá»i các bài tập rất nhẹ nhàng.

7. Sexy Bikini

Những bài tập gym cho nữ giúp sÄn chắc cÆ¡ thá»

Äá»c quyá»n và chá» có tại NShape Fitness, Äó là lá»p Sexy Bikini. Lá»p bắt Äầu ÄÆ°a vào tập luyá»n từ mùa hè nÄm 2013. Nắm bắt và thấu hiá»u mong muá»n của Há»i viên vá» những mùa hè tá»± tin trong các trang phục biá»n, HLV Michelle Äã thiết kế má»t giáo trình Äặc biá»t. Sexy Bikini bao gá»m các bài tập fitness giúp thon gá»n vùng cánh tay, thon eo bụng, nhá» Äùi, sÄn chắc vòng 3, tạo ÄÆ°á»ng cong má»m mại và quyến rÅ© cho phái nữ. NgÆ°á»i tập sẽ nhanh chóng Äạt hiá»u quả khi tham gia lá»p này vì ngoài những bài tập thẩm mÄ©, HLV còn cung cấp các lá»i khuyên vá» chế Äá» dinh dưỡng, sinh hoạt, cách chÄm sóc da, cách lá»±a chá»n trang phục⦠Các cô gái, không phải Äây là Äiá»u phái nữ luôn cần sao?

8. Fit For Summer

Những bài tập gym cho nữ giúp sÄn chắc cÆ¡ thá»

Ná»i tiếp thành công của lá»p Sexy Bikini, mùa hè nÄm 2014, NShape tiếp tục cho ra mắt lá»p Fit For Summer (phiên bản 2 của lá»p Sexy Bikini). Cùng chung mục Äích tập luyá»n cho mùa hè rá»±c rỡ váy áo bikini, vậy Äiá»u khác biá»t của lá»p này là gì?

â Phù hợp vá»i nữ á» má»i lứa tuá»i, Äặc biá»t á» lứa tuá»i 30 trá» lên và những bạn trẻ chÆ°a quen vá»i viá»c luyá»n tập, cÆ¡ thá» gặp khó khÄn trong viá»c tập luyá»n vá»i tạ,các bài tập cardio hay các loại máy tập,â¦

â Bài tập giúp cá»t sá»ng khá»e mạnh, giúp khá»p trá» nên dẻo dai và nÄng Äá»ng hÆ¡n, giảm thiá»u chấn thÆ°Æ¡ng khi tham gia các hoạt Äá»ng thá» thao.

â Lấy chất liá»u từ Pilates, các bài tập thÄng bằng quen thuá»c vá»i ngÆ°á»i Äã từng tập Yoga. Äá»ng tác ÄÆ¡n giản, dá» tập nhÆ°ng vẫn Äảm bảo hiá»u quả cao trong viá»c sÄn chắc cÆ¡ thá» nhÆ° lá»p Sexy Bikini.

Vậy là những bạn gái chÆ°a quen tập luyá»n, phụ nữ sau sinh, phụ nữ trung niên, ngÆ°á»i có thá» trạng yếu⦠Äá»u có thá» tham gia lá»p Fit For Summer mà vẫn Äạt Äược mục tiêu thon gá»n và sÄn chắc cÆ¡ thá». CÅ©ng tÆ°Æ¡ng tá»± nhÆ° lá»p Sexy Bikini, ngÆ°á»i tập Fit For Summer nhận Äược lá»i khuyên vá» dinh dưỡng và các mẹo làm Äẹp sau má»i lá»p.

NShape Eco â Má»t chiến dá»ch Äược phát Äá»ng tại NShape từ tháng 9/2014, nhằm nâng cao tinh thần và khuyến khích các hành Äá»ng thá»±c tiá»n trong viá»c xây dá»±ng môi trÆ°á»ng sá»ng xung quanh Há»i viên và khách hàng âxanhâ hÆ¡n, từ Äó sẽ có chất lượng sức khá»e và Äá»i sá»ng cao hÆ¡n. Từ Äầu chÆ°Æ¡ng trình tá»i nay, NShape Äã tặng Há»i viên bình nÆ°á»c thá» thao cá nhân Äá» không sá»­ dụng ly giấy, khuyến khích Há»i viên ÄÄng ký thẻ Eco Äá» tích Äiá»m nhận quà tặng âxanhâ, tặng Há»i viên cẩm nang dinh dưỡng bao gá»m công thức những món Än tá»t cho sức khá»e. Những chÆ°Æ¡ng trình này Äã giúp Há»i viên dần thay Äá»i thói quen khi tập luyá»n, phấn khá»i cùng nhau góp phần tiết kiá»m tài nguyên và bảo vá» môi trÆ°á»ng sá»ng xung quanh.

Tác giả
Gợi Ý Từ Chuyên Mục gym
Đề Xuất
Bạn cảm thấy điều gì
Chưa có bình luận
Bài Viết Thú Vị