Yoga là gì? Giới thiệu về Yoga? Lợi ích của chúng mang lại?
Yoga là gì ?

Hãy bắt Äầu vá»i Yoga bằng viá»c nghÄ© ÄÆ¡n giản vá» nó. Vá»i Yoga má»i thứ Äá»u trá» nên rất nhẹ nhàng Äến khó tả.
Có ngÆ°á»i cho rằng nó là má»t môn phái, má»t cái gì Äó huyá»n bí, là môn khoa há»c và nó là Äá»nh cao mà không phải ai cÅ©ng vá»i tá»i.
Có những ngÆ°á»i lại cho rằng nó là má»t bá» môn thá» dục dành cho ngÆ°á»i lá»n tuá»i và Äược gá»i là dưỡng sinh.Má»i cá nhân lại là má»t quan Äiá»m và thế là yoga hiá»n nay có hàng trÄm trÆ°á»ng phái khác nhau vá»i quan Äiá»m của các cá nhân qua hÆ¡n 7000 nÄm. Và những trÆ°á»ng phái lâu Äá»i nhất Äá»u xuất phát từ Ấn Äá». Bá»i Ấn Äá» là nÆ¡i cho ra Äá»i Yoga và Äến nay nó có rá»ng rãi á» khắp má»i nÆ¡i trên thế giá»i . Vá»i má»i trÆ°á»ng phái sẽ có cách thá»±c hành yoga khác nhau , nghÄ© ÄÆ¡n giản nhÆ° vá»i tính cách của má»i ngÆ°á»i sẽ xá»­ lý 1 viá»c theo những cách khác nhau thì yoga cÅ©ng vậy. Chá» là vá»i tính cách của bạn thì bạn sẽ phù hợp vá»i trÆ°á»ng phái nào hÆ¡n mà thôi. Má»i trÆ°á»ng phái yoga Äá»u dá»±a trên những asana Äược nghiên cứu ra từ hình dáng của những con vật hay Äá» vật giúp con ngÆ°á»i chúng ta khi thá»±c hiá»n sẽ có Äược những lợi ích tá»t Äá»i vá»i cÆ¡ thá» và tinh thần. Ví dụ nhÆ° : Asana Rắn Há» Mang , chúng ta thấy con rắn há» mang nó có má»t cái cá»t sá»ng má»m dẻo và rất khá»e mạnh. Chúng còn có má»t tinh thần rất dÅ©ng mạnh vì vậy con ngÆ°á»i chúng ta khi thá»±c hiá»n asana rắn há» mang vá»i mục Äích giúp cho cá»t sá»ng của mình cÅ©ng Äược khá»e mạnh và tinh thần dÅ©ng mãnh nhÆ° con rắn há» mang vậy⦠Hầu hết các asana Äá»u dá»±a trên hình dáng của những con vật hay Äá» vật Äá» Äặt tên và áp dụng những bài tập trên cÆ¡ thá» ngÆ°á»i. Khi cÆ¡ thá» vật lý của chúng ta Äược cân bằng Äá» tránh khá»i Äược những bá»nh tật theo thá»i gian thì vá» tinh thần chúng ta sẽ thấy nó cÅ©ng Äược cân bằng rất lá»n giúp chúng ta biết cách tháo gỡ phần nào những khó khÄn trong cuá»c sá»ng bá»n bá» hiá»n nay.Vậy hãy bắt Äầu vá»i yoga bằng viá»c nghÄ© ÄÆ¡n giản và biến nó thành của chính mình bạn sẽ có má»t tâm lý thoải má khi tá»i lá»p tập. Äến vá»i các lá»p há»c yoga của chúng tôi bạn hãy coi Äây là má»t ngôi nhà thứ 2 của mình Äá» nghá» ngÆ¡i và hãy tận hÆ°á»ng Yoga từng giây từng phút má»t , chá» cần bạn thật thoải mái.
Bạn Äừng lo sợ khi chợt nhận ra cÆ¡ thá» của mình không Äược má»m dẻo nhÆ° những ngÆ°á»i khác á» trong lá»p. Hãy làm Äiá»u tá»t nhất cho chính cÆ¡ thá» của bạn vì yoga là Äá» chÄm sóc sức khá»e của bạn chứ nó không dùng Äá» phân Äá»nh thắng thua. Chá» khi bạn làm Äiá»u Äó cho chính mình bạn má»i biết bạn cần làm gì Äá» nó trá» nên tá»t nhất .
Hãy Äến vá»i yoga má»t cách thật ÄÆ¡n giản và tận hÆ°á»ng nó từng giây từng phút vì nó là của chính bạn.!

Nguá»n: YogaLongBien
Tác giả
Gợi Ý Từ Chuyên Mục yoga
Đề Xuất
Bạn cảm thấy điều gì
Chưa có bình luận
Bài Viết Thú Vị