10 tư thế Yoga hay nhất cho nam giới
Yoga không chá» dành cho phụ nữ mà còn cho cả Äàn ông. Những quý ông có thá» Äạt Äược má»t vài thành tá»±u to lá»n bằng cách tập luyá»n yoga. Thật vậy, nam giá»i Äạt Äược nhiá»u lợi ích hÆ¡n từ má»t vài tÆ° thế Yoga nhất Äá»nh so vá»i nữ giá»i, nhá» vào những thá» cÆ¡ sÄn chắc và lá»n hÆ¡n. Hàng nÄm có hàng trÄm triá»u ngÆ°á»i tìm Äến Yoga nhÆ° là má»t liá»u pháp chữa trá» bá»nh và tìm lại sá»± bình yên trong tâm há»n. Bạn Äã tập chÆ°a? Xin giá»i thiá»u 10 tÆ° thế Yoga cho nam giá»i hay nhất, thá»­ thách và giúp tÄng cÆ°á»ng sá»± dẻo dai và chắc khá»e của chân, hông, ngá»±c, hai vai và xây dá»±ng các cÆ¡ cho toàn cÆ¡ thá».

1. TÆ° thế Yoga Äứng gập ngÆ°á»i phía trÆ°á»c
Uttanasana hay tÆ° thế Äứng gập ngÆ°á»i phía trÆ°á»c giúp má» rá»ng cẳng chân sau, hông và lÆ°ng. Hãy thá»­ thách tÆ° thế này trá» nên thú vá» hÆ¡n vá»i những ngÆ°á»i nam giá»i không thá» uá»n cong. Nếu bạn không thá» chạm hay tay xuá»ng sàn, hãy giữ hai tay trên Äùi, bắp chân, mắt cá hoặc dùng có khá»i Yoga Äá» rút ngắn khoảng cách. Bên cạnh giúp giãn các cÆ¡, tÆ° thế này còn giúp giảm huyết áp, giải tá»a cÄng thẳng, cải thiá»n tuần hoàn máu và giúp ngủ ngon giấc hÆ¡n. Nếu thuận theo trá»ng lá»±c má»t cách tá»± nhiên, thÆ° giãn Äầu và cá», bạn có thá» giảm cÄng thẳng và cÄng cÆ¡ á» cÆ¡ thá» phía trên.2. Tư thế Yoga chiến binh
TÆ° thế này giúp duá»i các khá»p xÆ°Æ¡ng cho nam giá»i á» bất kỳ chá» nào cần nhất â hông và hai vai. Khi thá»±c hiá»n Äúng tÆ° thế này, Virabhadrasana giúp tÄng cÆ°á»ng sức khá»e rất tá»t. Nó xây dá»±ng các cÆ¡ Äùi dá»c theo những vùng gá»i, giúp tÄng sá»± vững chắc và bảo vá» những khá»p xÆ°Æ¡ng dá» tá»n thÆ°Æ¡ng khi tập luyá»n những môn thá» thao tÆ°Æ¡ng tác cao. Nếu bạn mong muá»n cÆ¡ vai khá»e mạnh hÆ¡n? Hãy cá» gắng giữ tÆ° thế này trong khoảng 10-15 nhá»p thá» và bạn sẽ không bao giá» há»i lại liá»u Yoga có phải chá» Äáng cho phụ nữ tập.

Tu the Yoga cho nam chien binh

3. TÆ° thế Yoga ghế ngá»i
Quay ngược trá» lại câu há»i liá»u Yoga có phải là nhu cầu thiết thá»±c cho những chàng trai âcứngâ? TÆ° thế ghế ngá»i hay Utkatasana sẽ làm cho những Äấng trượng phu ânam nhi chi chí nhấtâ cÅ©ng phải phát khóc lên. Nó cá»±c kỳ hữu ích cho cÆ¡ bá»n Äầu, mắc cá, mông và hai vai trong khi má» rá»ng cÆ¡ ngá»±c giúp tÄng sá»± vững chắc. Äá»ng thá»i giúp kích thích các cÆ¡ bụng.

Tu the Yoga cho nam ghe ngoi

4. TÆ° thế Yoga chó cúi Äầu
TÆ° thế này sẽ khiến bạn phải hét lên. Chó cúi Äầu hay Adho Mukha Svanasana kích thích các vùng cÆ¡ sÄn chắc của nam giá»i nhÆ° xÆ°Æ¡ng bánh chè, bắp chân, hai cánh tay, vai, lÆ°ng, hông và hÆ¡n thế nữa. Ngoài ra nó giúp duá»i cÆ¡ thá» cÅ©ng nhÆ° cải thiá»n sức mạnh cho cánh tay và chân. Thậm chí còn bá» trợ cho tim rất nhiá»u. Nó giúp tÄng nhá»p tim nhÆ° cải thiá»n lÆ°u thông máu, giảm cÄng thẳng và giảm huyết áp cao.

Tu the Yoga cho nam cho cui dau

5. TÆ° thế chó ngá»­a Äầu
Má»t tÆ° thế khác tÆ°Æ¡ng tá»±, Urdvha Mukha Svansana có thá» giúp má» rá»ng cÆ¡ ngá»±c, tÄng sức mạnh vai và hai cánh tay. TÆ° thế này sẽ giúp những ai làm viá»c vÄn phòng hoặc ngá»i lái xe quá lâu má»i ngày bằng cách má» rá»ng mông và cÆ¡ hông. Äá»i vá»i những ai yêu thích những dạng bài tập Äòi há»i nhiá»u sức lá»±c, tÆ° thế chó ngá»­a Äầu là cách tá»t nhất Äá» khá»i Äá»ng cÆ¡ thá» và giúp duá»i các cÆ¡, tuần hoàn máu trÆ°á»c khi bắt Äầu. Ngoài ra nó cÅ©ng giúp ai gặp vấn Äá» vá»i những khó khÄn trong nhá»p thá».

Tu the Yoga giam can cho ngua dau

6. TÆ° thế con thuyá»n
Má»t tÆ° thế tÄng cÆ°á»ng sức khá»e khác, tÆ° thế con thuyá»n hay Navasana sẽ giúp bạn nhanh chóng Äạt Äược cÆ¡ bụng cứng chắc vì nó giúp tÄng cÆ°á»ng cÆ¡ hông và xÆ°Æ¡ng cá»t sá»ng. TÆ° thế này cá»±c kỳ hữu ích cho những nam giá»i Äá» kích thích tuyến tiá»n liá»t và thậm chí giảm cÄng thẳng cho vùng xÆ°Æ¡ng chậu. Nếu chá» tập trung vào vùng bụng, bạn sẽ yêu thích tÆ° thế con thuyá»n vá»i khả nÄng thúc Äẩy há» thá»ng tiêu hóa và giữ má»i thức hoạt Äá»ng trÆ¡n tru.

Tu the Yoga cho nam con thuyen

7. TÆ° thế con bÆ°á»m
Baddha Konasana gia tÄng dòng chảy cảu máu tá»i xÆ°Æ¡ng chậu, thận, tuyến tiá»n liá»t và bá»ng Äái⦠và chắc bạn sẽ cảm nhận Äược cuá»c sá»ng của mình sẽ tá»t thế nào khi máu Äược lÆ°u thông tá»i các vùng xÆ°Æ¡ng chậu tá»t hÆ¡n. TÆ° thế con bÆ°á»m là má»t cách tá»t nhất Äá» tập trung nÄng lượng và chuyá»n tá»i những vùng cÆ¡ quanh hông.

Tu the Yoga cho nam con buom

8. Tư thế nửa cánh chim bỠcâu
Hông hẹp Æ°? TÆ° thế này sẽ là ngÆ°á»i bạn tá»t nhất. TÆ° thế này thật sá»± là má»t thá»­ thách, nhÆ°ng bạn cần phải thả lá»ng cÆ¡ thá» khi hông dần má» rá»ng hÆ¡n ra. Vì Äây là cách tá»t nhất Äá» má» rá»ng cÆ¡ mông, cÆ¡ gân kheo, cÆ¡ khép và hông. Nó có thá» giúp bạn khi tham gia vào các hoạt Äá»ng thá» chất, mang vác nặngâ¦. Má»t khi giải tá»a cÄng thẳng cho hông, bạn sẽ cảm nhận Äược những lợi ích cho lÆ°ng dÆ°á»i và những phần khác của cÆ¡ thá».

Tu the Yoga cho nam nua canh chim bo cau

9. Tư thế cầu
Hoàn toàn bình thÆ°á»ng cho những nam giá»i Äá» cải thiá»n các thá» cÆ¡ của thân trên, nhÆ°ng tÆ° thế cầu có thá» giúp má» rá»ng cÆ¡ thá» trên và giải phóng các cÆ¡. Dù bạn có nhận ra hay không, viá»c cÄng cÆ¡ sẽ làm nhá»p thá» không sâu và có thá» gây cho các hoạt Äá»ng thá» chất thá»­ thách hÆ¡n. Qua thá»i gian, tÆ° thế cầu sẽ tạo ra nhiá»u khoảng không gian giữa ngá»±c và làm cho viá»c hít thá» dá» dàng và sâu hÆ¡n.

Tu the Yoga cho nam cay cau

10. Tư thế tựa tay và ngón chân
Äây là má»t Äá»ng tác khá khó, nhÆ°ng nó sẽ giúp má» rá»ng lÆ°ng dÆ°á»i Äá» lÆ°u chuyá»n nÄng lượng tá»± do hÆ¡n và nó thúc Äẩy các tuyến tiá»n liá»t và cải thiá»n tiêu hóa. Phụ nữ có thá» chiếm sá» Äông trong các lá»p há»c Yoga, nhÆ°ng dần dần làn sóng Äang thay Äá»i dần. Rất nhiá»u nam giá»i Äang dần dần tập các Äá»ng tác duá»i ngày, tÄng cÆ°á»ng sức khá»e, hít thá» và má» rá»ng. Nếu bạn muá»n cá» gắng nhÆ°ng ít thá»­ thách quá, hãy thá»­ những tÆ° thế này tại nhà miá»n là cảm thấy thoải mái vá»i ý Äá»nh này và hãy xem Yoga có thá» giúp gì Äược cho cuá»c sá»ng.

Tu the Yoga tua tay vao ngon chan

Nguá»n: KhoeDep
Tác giả
Gợi Ý Từ Chuyên Mục yoga
Đề Xuất
Bạn cảm thấy điều gì
Chưa có bình luận
Bài Viết Thú Vị