Sôi động, trẻ trung, tinh nghịch là những cụm từ dễ liên tưởng tới nhất về Bộ Sưu Tập này! "Sắc Xuân" mang lại cho chúng ta nét tinh khôi, tươi mới sự đâm chồi nảy lộc của vạn vật và mỗi chúng ta cảm thấy rạo rực với những sắc màu của nó! Bộ Sưu Tập có sự đóng góp khá lớn của các phụ kiện đi kèm: băng đô, nịch, vòng tay, túi xách, kính mắt mèo,...

Bộ Sưu Tập Sắc Xuân 2013 của Alice và OliviaBộ Sưu Tập Sắc Xuân 2013 của Alice và Olivia
Bộ Sưu Tập Sắc Xuân 2013 của Alice và OliviaBộ Sưu Tập Sắc Xuân 2013 của Alice và Olivia
Bộ Sưu Tập Sắc Xuân 2013 của Alice và OliviaBộ Sưu Tập Sắc Xuân 2013 của Alice và Olivia
Bộ Sưu Tập Sắc Xuân 2013 của Alice và OliviaBộ Sưu Tập Sắc Xuân 2013 của Alice và Olivia
Bộ Sưu Tập Sắc Xuân 2013 của Alice và OliviaBộ Sưu Tập Sắc Xuân 2013 của Alice và Olivia
Bộ Sưu Tập Sắc Xuân 2013 của Alice và OliviaBộ Sưu Tập Sắc Xuân 2013 của Alice và Olivia
Bộ Sưu Tập Sắc Xuân 2013 của Alice và OliviaBộ Sưu Tập Sắc Xuân 2013 của Alice và Olivia
Bộ Sưu Tập Sắc Xuân 2013 của Alice và OliviaBộ Sưu Tập Sắc Xuân 2013 của Alice và Olivia
Bộ Sưu Tập Sắc Xuân 2013 của Alice và OliviaBộ Sưu Tập Sắc Xuân 2013 của Alice và Olivia
Bộ Sưu Tập Sắc Xuân 2013 của Alice và OliviaBộ Sưu Tập Sắc Xuân 2013 của Alice và Olivia
Bộ Sưu Tập Sắc Xuân 2013 của Alice và OliviaBộ Sưu Tập Sắc Xuân 2013 của Alice và Olivia
Bộ Sưu Tập Sắc Xuân 2013 của Alice và OliviaBộ Sưu Tập Sắc Xuân 2013 của Alice và Olivia
Bộ Sưu Tập Sắc Xuân 2013 của Alice và OliviaBộ Sưu Tập Sắc Xuân 2013 của Alice và Olivia
Bộ Sưu Tập Sắc Xuân 2013 của Alice và OliviaBộ Sưu Tập Sắc Xuân 2013 của Alice và Olivia
Bộ Sưu Tập Sắc Xuân 2013 của Alice và OliviaBộ Sưu Tập Sắc Xuân 2013 của Alice và Olivia
Bộ Sưu Tập Sắc Xuân 2013 của Alice và OliviaBộ Sưu Tập Sắc Xuân 2013 của Alice và Olivia
Bộ Sưu Tập Sắc Xuân 2013 của Alice và Olivia