Bộ sưu tập giới thiệu 3 kiểu kính mắt: kính mát thời trang, kính cho người tật ở mắt (cận, viễn, loạn). Những mắt kính này cũng được Tom Ford quảng bá trong bộ sưu tập thời trang nam. Đồng thời bộ sưu tập này cũng phản ánh xu hướng thời trang kính mắt, trong đó có những chiếc kính lấy xu hướng từ những chiếc kính có gọng lắp mở được. Mời các bạn xem qua bộ sưu tập kính nam này!