Sau thời gian ngắn Thom Browne đã cho ra bộ sưu tập mắt kính xuân hè 2013 với rất nhiều màu sắc. Ở trong bộ sưu tập của mình, nhà thiết kế tập trung vào một kiểu duy nhất cho bộ sưu tập mùa xuân / hè 2013, sự khác biệt ơ chỗ mặt bên lưới và có ba màu ở mỗi chi tiết.