Hai diễn viên chính của phim điện ảnh 'Psychometry' cùng xuất hiện trên Elle để quảng bá cho bộ phim mới.

Kim Bum, Kim Kang Woo đọ nam tính

Kim Bum, Kim Kang Woo đọ nam tính

Kim Bum, Kim Kang Woo đọ nam tính

Kim Bum, Kim Kang Woo đọ nam tính

Kim Bum, Kim Kang Woo đọ nam tính

Kim Bum, Kim Kang Woo đọ nam tính

Kim Bum, Kim Kang Woo đọ nam tính

Kim Bum, Kim Kang Woo đọ nam tính


Nguyễn Hương