Mời các bạn tham khảo những mẫu underwear nam được giới thiệu trong bộ ảnh được chụp trong rừng cực hot của Tyler Davin trên tạp chí DNA, bởi nhiếp ảnh gia David Vance.

Tyler Davin mạnh mẽ với underwear nam trên DNA

Tyler Davin mạnh mẽ với underwear nam trên DNA

Tyler Davin mạnh mẽ với underwear nam trên DNA

Tyler Davin mạnh mẽ với underwear nam trên DNA

Tyler Davin mạnh mẽ với underwear nam trên DNA

Tyler Davin mạnh mẽ với underwear nam trên DNA

Tyler Davin mạnh mẽ với underwear nam trên DNA

Tyler Davin mạnh mẽ với underwear nam trên DNA

Tyler Davin mạnh mẽ với underwear nam trên DNA

Tyler Davin mạnh mẽ với underwear nam trên DNA

Tyler Davin mạnh mẽ với underwear nam trên DNA

Tyler Davin mạnh mẽ với underwear nam trên DNA

Tyler Davin mạnh mẽ với underwear nam trên DNA


Theo Mentoday