Sắc màu mùa Hè nhiệt đới thổi bùng lên một cách cuồng nhiệt với những mẫu mix dưới đây. Bạn cũng có thể mix như thế, những mẫu trang phục hoa lá, họa tiết đầy tinh thần mùa Hè đang tràn về!

Những sắc màu cực đỉnh cho mùa Hè

Những sắc màu cực đỉnh cho mùa Hè

Những sắc màu cực đỉnh cho mùa Hè

Những sắc màu cực đỉnh cho mùa Hè

Những sắc màu cực đỉnh cho mùa Hè

Những sắc màu cực đỉnh cho mùa Hè

Những sắc màu cực đỉnh cho mùa Hè

Những sắc màu cực đỉnh cho mùa Hè

Những sắc màu cực đỉnh cho mùa Hè

Những sắc màu cực đỉnh cho mùa Hè

Những sắc màu cực đỉnh cho mùa Hè

Những sắc màu cực đỉnh cho mùa Hè

Những sắc màu cực đỉnh cho mùa Hè

Những sắc màu cực đỉnh cho mùa Hè

Những sắc màu cực đỉnh cho mùa Hè

Những sắc màu cực đỉnh cho mùa Hè

Những sắc màu cực đỉnh cho mùa Hè

Những sắc màu cực đỉnh cho mùa Hè

Những sắc màu cực đỉnh cho mùa Hè

Những sắc màu cực đỉnh cho mùa Hè


Model Alexandre Cunha, Arthur Sales,
Diego Schibeloske, Rodrigo Braga & Rodrigo Calazans
Photo Stewart Shining

Theo Mentoday