Một sự hợp tác thú vị giữa Ebbets với YMC. Điều này đặc biệt là hoa văn thêu nổi, sử dụng thông àu xanh hải quân và vàng, một sự kết hợp thỏa mãn, tấm chắn lưỡi của mũ hơi dài hơn bình thường và một dây rút bằng da gọn gàng. Những phiên bản được sản xuất tại Mỹ.