Đây vẫn là một lookbook giới thiệu thời trang nam thu đông của giraffe nhưng vì lookbook chú trong hơn về phụ kiện nên AMD chuyển vào chủ đề phụ kiện thời trang. Tập trung chủ yếu là cà ra vát, nơ, dây đeo cổ. Trông cũng khá thú vị và vui nhộn. Điểm mới là phụ kiện dây đeo cổ khá hay, được làm bằng sợi dây mảnh, màu highline, có khuy ánh vàng kim. Thêm một phụ kiện mới cho bạn.

Thú vị với lookbook cà ra vát, nơ, dây đeo cổ của giraffe

Thú vị với lookbook cà ra vát, nơ, dây đeo cổ của giraffe

Thú vị với lookbook cà ra vát, nơ, dây đeo cổ của giraffe

Thú vị với lookbook cà ra vát, nơ, dây đeo cổ của giraffe

Thú vị với lookbook cà ra vát, nơ, dây đeo cổ của giraffe

Thú vị với lookbook cà ra vát, nơ, dây đeo cổ của giraffe

Thú vị với lookbook cà ra vát, nơ, dây đeo cổ của giraffe

Thú vị với lookbook cà ra vát, nơ, dây đeo cổ của giraffe

Thú vị với lookbook cà ra vát, nơ, dây đeo cổ của giraffe

Thú vị với lookbook cà ra vát, nơ, dây đeo cổ của giraffe

Hình ảnh: fashionbeans.com