Bộ Sưu Tập Ví Da Lịch Lãm Cho Nam - Machus
Gồm một chuỗi các phụ kiện ví cho nam.
Chất liệu: Da có nguồn gốc từ Ý
Sản phẩm gồm: Ví chính dùng đựng hộ chiếu và thẻ thông tin cá nhân, ví đựng tiền xu, ví đựng thẻ mua sắm, ...

BST Ví Da Lịch Lãm Cho Nam - Machus

BST Ví Da Lịch Lãm Cho Nam - Machus

BST Ví Da Lịch Lãm Cho Nam - Machus

BST Ví Da Lịch Lãm Cho Nam - Machus

BST Ví Da Lịch Lãm Cho Nam - Machus

BST Ví Da Lịch Lãm Cho Nam - Machus

Ảnh tham khảo: selectism.com