Cùng học theo kiểu tóc tết buộc ngọt ngào của Yoona (SNSD) trong MV I got a boy để dạo chơi trong ngày đẹp trời này nhé!
Tết buộc hai bên ngọt ngào như Yoona
Tết buộc hai bên ngọt ngào như Yoona
Tết buộc hai bên ngọt ngào như Yoona
Bằng cách lấy mỗi phần tóc hai bên, tết dài xuống dưới. Sau đó chia đều tóc buộc hai bên là bạn đã có kiểu tóc được ưa thích của Yoona.
Tết buộc hai bên ngọt ngào như Yoona
Tết buộc hai bên ngọt ngào như Yoona
Rẽ phần lệch sang một bên
Tết buộc hai bên ngọt ngào như Yoona
Tết buộc hai bên ngọt ngào như Yoona
Tết từ trước ra sau, đến đỉnh đầu thì tết ngang sang một bên và cố định lại
Tết buộc hai bên ngọt ngào như Yoona
Tết buộc hai bên ngọt ngào như Yoona
Ở bên đối diện bạn cũng tết một lọn tóc từ trên đỉnh đầu xuống.
Tết buộc hai bên ngọt ngào như Yoona
Tết buộc hai bên ngọt ngào như Yoona
Phần đuôi tóc bạn dùng máy uốn xoăn lên để tạo độ phồng cho tóc.