Ca-vat là 1 phụ kiện thời trang không thể thiếu trong tủ đồ của các quý ông, nhưng không phải ai cũng biết cách thắt ca-vat và không phải ca-vat chỉ có 1 kiểu thắt. Vậy hãy làm mới phong cách thời tranh của mình bằng những cách thắt ca-vat sau đây nhé!

Kiểu thứ 1:Windsor Knot

3 Cách thắt ca-vat vừa quen vừa lạ.

Cách thắt :

3 Cách thắt ca-vat vừa quen vừa lạ.

Kiểu thứ 2:Trinity Knot

3 Cách thắt ca-vat vừa quen vừa lạ.

Cách thắt :

3 Cách thắt ca-vat vừa quen vừa lạ.

Kiểu thứ 3:Eldredge Knot

3 Cách thắt ca-vat vừa quen vừa lạ.

Cách thắt:

3 Cách thắt ca-vat vừa quen vừa lạ.