Chào các CTV, BTV!
Nhầm nâng cao chất lượng bài viết chúng tôi sẽ thường xuyên mở các đợt tổng duyệt các bài viết của tất cả các bạn! Bài viết cần phải kết hợp giữa "chất liệu thô" và kiến thức của chính các bạn để tạo ra một "sản phẩm" hoàn hảo của chính các bạn!
Chúng tôi thật sự không hè vui chút nào khi đọc những bài viết với "ngôn ngữ máy" cả! Tại sao các bạn lại cho chúng tôi và các bạn đọc những bài viết như vậy!?
Những trường hợp như vậy chúng tôi buộc phải liệt bạn vào Danh sách những CTV, BTV bị cảnh cáo! Các bạn thường xuyên để kịp thời chỉnh sửa lại!
Những bài viết không đạt yêu cầu mình hoặc BQT đều có chú thích dưới cuối mỗi bài "Bài viết không đạt yêu cầu - Admin" chẳng hạn, thường là ngôn ngữ, câu cú của bài.
Cảm ơn các bạn!
Thân!