Chào các bạn Biên Tập Viên(BTV), Cộng Tác Viên(CTV)!
Hiện số lượng CTV, BTV cũng tương đối nhiều và ngày càng có nhiều bạn đăng kí tuyển dụng nên chúng tôi quyết định áp dụng hình thức thanh toán như sau.

Chúng tôi sẽ chia ra làm 2 đợt thanh toán:
- Đợt 1 sẽ là đầu tháng (khoảng từ ngày 4 - 5 đầu mỗi tháng có thể sớm hơn)

- Đợt 2 sẽ là giữa tháng (khoảng từ ngày 16 - 17 hoặc có thể sớm hơn)

Trường hợp nếu sau 30 ngày bạn chưa hoàn thành đủ số lượng tối thiểu thì bạn phải tiếp tục hoàn thành và lương sẽ được thanh toán ở đợt thanh toán gần nhất.

- Sau khi chuyển khoản chúng tôi sẽ lập tức thông báo cho các bạn qua email (hoặc tin nhắn).