Bộ sưu tập Thu 2012 của J.Crew mang lại cảm giác mạnh mẽ thanh lịch với tông màu tối làm chủ đạo. Phụ kiện: khăn choàng cổ, nơ, túi xách tay, đồng hồ, cà vạt,...


Bộ sưu tập cho nam Thu 2012 - J.Crew
Bộ sưu tập cho nam Thu 2012 - J.Crew
Bộ sưu tập cho nam Thu 2012 - J.Crew
Bộ sưu tập cho nam Thu 2012 - J.Crew
Bộ sưu tập cho nam Thu 2012 - J.Crew
Bộ sưu tập cho nam Thu 2012 - J.Crew
Bộ sưu tập cho nam Thu 2012 - J.Crew
Bộ sưu tập cho nam Thu 2012 - J.Crew
Bộ sưu tập cho nam Thu 2012 - J.Crew
Bộ sưu tập cho nam Thu 2012 - J.Crew
Bộ sưu tập cho nam Thu 2012 - J.Crew
Bộ sưu tập cho nam Thu 2012 - J.Crew
Bộ sưu tập cho nam Thu 2012 - J.Crew
Bộ sưu tập cho nam Thu 2012 - J.Crew
Bộ sưu tập cho nam Thu 2012 - J.Crew
Bộ sưu tập cho nam Thu 2012 - J.Crew
Bộ sưu tập cho nam Thu 2012 - J.Crew
Bộ sưu tập cho nam Thu 2012 - J.Crew
Bộ sưu tập cho nam Thu 2012 - J.Crew
Bộ sưu tập cho nam Thu 2012 - J.Crew
Bộ sưu tập cho nam Thu 2012 - J.Crew
Bộ sưu tập cho nam Thu 2012 - J.Crew
Bộ sưu tập cho nam Thu 2012 - J.Crew