[Mẹo] Hướng dẫn up ảnh trên Photobucket

[Mẹo] Hướng dẫn up ảnh trên Photobucket

[Mẹo] Hướng dẫn up ảnh trên Photobucket

[Mẹo] Hướng dẫn up ảnh trên Photobucket

Chú ý: Mình hướng dẫn bổ sung:
Bây giờ photobucket nâng cấp, mình có thể up ảnh nhanh hơn bằng cái "Kéo và thả" (Drag and drop). Tức là mở đồng thời trang của photobucket và folder chứa ảnh, rồi đánh dấu chọn ảnh cần up rồi giữ chuột kéo sang web của photobucket đúng phần Drag&Drop và thả tay ra, sau đó nhấn nút Upload ở bên dưới là đc rồi.


[Mẹo] Hướng dẫn up ảnh trên Photobucket

[Mẹo] Hướng dẫn up ảnh trên Photobucket