Chào các bạn!
Để tạo thêm chút hương vị cho diễn đàn và thêm chút hứng thú cho các BTV, CTV chúng tôi đã quyết định đề xuất thêm mức Khen Thưởng và Xử Phạt dành cho các CTV, BTV.

[Quy Định] Khen Thưởng và Xử Phạt các CTV, BTV

Khen Thưởng:
Các CTV, BTV có bài viết tốt, nội dung hấp dẫn sau 1 tháng chúng tôi sẽ tổng duyệt và khen thưởng.
Khen thưởng sẽ theo cấp bậc. Mức thấp nhất là 100.000 (một trăm nghìn đồng)

Xử Phạt:
Những CTV, BTV có nội dung bài viết không tốt, chúng tôi đều có thể tìm ra nếu các bạn sao chép hoặc chỉnh sửa nội dung của một bài viết bất kì, chạy theo số lượng,... Chúng tôi sẽ tiến hành xử phạt theo hình thức hạ bậc (Ví dụ bạn là CTV, BTV mức 2 sẽ hạ xuống mức 1) hoặc nếu tệ hơn chúng tôi sẽ không nhận bạn làm CTV BTV cho diễn đàn nữa, hồ sơ của bạn sẽ liệt vào danh sách đen!
- Đặc biệt đối với hành vi lập nhiều nick chúng tôi vẫn sẽ cho bạn cơ hội, nếu bạn viết tốt thì chúng tôi rất sẵn lòng nhưng nếu chỉ để chạy theo số lượng chúng tôi sẽ lập tức không nhận bạn làm CTV, BTV! (Tuỳ trường hợp chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý)

Chúng tôi không bắt buộc bài viết bạn phải chuyên nhiệp nhưng ít nhất cũng phải có sự khác biệt mang dấu ấn, cá tính của bạn trong bài viết. Chứ không phải là "Thời trang là một cụm từ được ghép bởi hai từ thời và trang"