Bộ sưu tập mùa thu/mùa đông 2013 của nhà thiết kế Jeremy Hackett có tiêu đề ‘’Người đàn ông’’ dự kiến sẽ ra mắt trước tuần lễ thời trang LonDon một tháng .

Bộ sưu tập  mùa thu/mùa đông 2013

Bộ sưu tập  mùa thu/mùa đông 2013

Bộ sưu tập  mùa thu/mùa đông 2013

Bộ sưu tập  mùa thu/mùa đông 2013

Bộ sưu tập  mùa thu/mùa đông 2013

Bộ sưu tập  mùa thu/mùa đông 2013

Bộ sưu tập  mùa thu/mùa đông 2013
menhai (anmacdep.com)