Khi bạn đọc các bài viết trên diễn đàn Ăn Mặc Đẹp. Nếu bạn gặp các từ ngữ bị viết sai chính tả thì bạn thông báo ngay tại bài viết này nha! Để mình thông báo với tác giả và kịp thời sửa lỗi chính tả để các bạn sau vào đọc tránh được trường hợp hiểu sai nghĩa hoặc có cảm giác khó chịu về một bài viết có lỗi sai.
Cảm ơn các bạn!