Chào các CTV, BTV!
Bắt đầu từ ngày 06/11 chúng tôi xin thông báo là sẽ chấm dứt hợp tác với các CTV, BTV cố tình lập nhiều nick. Nếu các bạn muốn xin tăng mức CTV các bạn có thể liên hệ với bên tuyển dụng qua yahoo: ad.anmacdep Thông báo sử phạt và chấm dứt hợp tác với CTV lập nhiều nick hoặc qua email: info@anmacdep.com
Nếu bên mình xét duyệt thấy bạn đủ yêu cầu sẽ lập tức tăng mức CTV cho bạn. Hiện có nhiều trường hợp các bạn đăng kí nhiều nick nhưng chủ yếu chạy theo số lượng dẫn đến bài viết rất sơ sài và không có sự đầu tư cho bài, thực trang này không hay chút nào.

Từ ngày 06/11 trở đi khi phát hiện các CTV lập nhiều nick chúng tôi sẽ lập tức huỷ hợp tác với bạn. Sẽ thông báo cho bạn qua yahoo và email.

Từ ngày 06/11 trở về trước chúng tôi sẽ xử lý theo đúng như nội quy đã ghi khi tuyển dụng các bạn. Nếu bạn đạt đủ số lượng nhưng chất lượng bài viết không đạt yêu cầu chúng tôi vẫn sẽ chấm dứt hợp tác với bạn.

Cảm ơn!
Thân chào!