Nữ diễn viên Gwei lun Mei đại diện cho thương hiệu Topshop thời trang Anh Quốc tại Hồng Kông đến để tham dự lễ khai trương cửa hàng thời trang hàng đầu tại Hồng Kông tháng 6/2013.
Topshop mở rộng cửa hàng tại Hồng  Kông.

Topshop mở rộng cửa hàng tại Hồng  Kông.

Topshop mở rộng cửa hàng tại Hồng  Kông.


Topshop mở rộng cửa hàng tại Hồng  Kông.
haixuan (anmacdep.com)