Chào các Cộng Tác Viên, Biên Tập Viên yêu quý của AMD!
Đợt thanh toán lần 2 này sẽ là vào thứ 2 (17/06) chậm 2 ngày so với thông báo rất mong nhận được sự thông cảm của các bạn!

Lưu ý: Một số CTV, BTV chúng tôi đã thanh toán trước. Chúng tôi sẽ cập nhật link sau!

Cảm ơn các bạn đã đọc và cảm thông!
Thân chào!