Chào 3 bạn CTV menhai, mocan, haixuan!
Trong khoảng thời gian qua bên mình đã theo dõi và duyệt qua các bài viết của các bạn! Trong quá trình đó bên mình cũng thường xuyên nhắc nhở về cách viết bài, nội dung trong những chủ đề nhưng bài viết của các bạn vẫn không được cải thiện gì đáng kể cả về nội dung và hình thức. Với những khuyết điểm sau:
- Nội dung nghèo nàn
- Câu chữ sai cú pháp và rất khó hiểu
- Nhiều bài tiêu đề không khớp với nội dung bên trong
Vì vậy bên mình quyết định chấm dứt hợp tác với 2 bạn CTV và giảm mức đối với 1 CTV
- Giảm 1 mức đối với CTV menhai
- Chấm dứt hợp tác với CTV haixuan, mocan
Cụ thể: CTV haixuan đã đủ, mocan thiếu 7 (17/06) bạn chỉ cần hoàn thành đúng mức là được mình sẽ gia hạn thêm cho bạn đến 30/06.
Về thanh toán chúng tôi vẫn thanh toán đầy đủ cho các bạn theo đúng mức CTV của bạn từ trước!
Thông báo này có tác dụng từ 30/06!
Cảm ơn các bạn!