Sành điệu, trẻ trung và cá tính là những điều bạn có thể cảm nhận được khi chiêm ngưỡng BST hè 2013 của Dsquared², BST dành cho những cô gái năng động.
*
Thời trang trẻ với BST của Dsquared²

Thời trang trẻ với BST của Dsquared²

Thời trang trẻ với BST của Dsquared²

Thời trang trẻ với BST của Dsquared²

Thời trang trẻ với BST của Dsquared²

Thời trang trẻ với BST của Dsquared²

Thời trang trẻ với BST của Dsquared²

Thời trang trẻ với BST của Dsquared²

Thời trang trẻ với BST của Dsquared²

Thời trang trẻ với BST của Dsquared²

Thời trang trẻ với BST của Dsquared²

Thời trang trẻ với BST của Dsquared²

Thời trang trẻ với BST của Dsquared²

Thời trang trẻ với BST của Dsquared²

Thời trang trẻ với BST của Dsquared²

Thời trang trẻ với BST của Dsquared²

Thời trang trẻ với BST của Dsquared²

Thời trang trẻ với BST của Dsquared²

Thời trang trẻ với BST của Dsquared²

Thời trang trẻ với BST của Dsquared²*