Học cách mix đồ khác nhau với cùng 1 đôi giầy như VictoriaBeckham

Victoriabeckham từ lâu đã được biết đến như một quý bà sành điệu,thời thượng,và là người luôn là người tạo ra và dẫn đầu các xu hướng thời trang.Là một người tinh tế,sành sỏi thời trang nên với cùng 1 đôi giày,bà beck đã kết hợp nó với những set đồ khác nhau.cùng một đôi giầy bạn sẽ thấy khi nó được sử dụng trong set đồ có phong cách gợi cảm,khi thì thật mạnh mẽ ,lúc lại thật thanh lịch cá tính!Hãy học cách kết hợp phụ kiện thời trang để trở thành một người tinh tế,sành sỏi thời trang bạn nhé!


Học cách mix đồ khác nhau với cùng 1 đôi giầy như VictoriaBeckham

Học cách mix đồ khác nhau với cùng 1 đôi giầy như VictoriaBeckham

Học cách mix đồ khác nhau với cùng 1 đôi giầy như VictoriaBeckham

Học cách mix đồ khác nhau với cùng 1 đôi giầy như VictoriaBeckham

Học cách mix đồ khác nhau với cùng 1 đôi giầy như VictoriaBeckham

Học cách mix đồ khác nhau với cùng 1 đôi giầy như VictoriaBeckham

Học cách mix đồ khác nhau với cùng 1 đôi giầy như VictoriaBeckham

Học cách mix đồ khác nhau với cùng 1 đôi giầy như VictoriaBeckham

Học cách mix đồ khác nhau với cùng 1 đôi giầy như VictoriaBeckham

Học cách mix đồ khác nhau với cùng 1 đôi giầy như VictoriaBeckham

Học cách mix đồ khác nhau với cùng 1 đôi giầy như VictoriaBeckham

Học cách mix đồ khác nhau với cùng 1 đôi giầy như VictoriaBeckham

Học cách mix đồ khác nhau với cùng 1 đôi giầy như VictoriaBeckham

Học cách mix đồ khác nhau với cùng 1 đôi giầy như VictoriaBeckham

Học cách mix đồ khác nhau với cùng 1 đôi giầy như VictoriaBeckham

Học cách mix đồ khác nhau với cùng 1 đôi giầy như VictoriaBeckham

Học cách mix đồ khác nhau với cùng 1 đôi giầy như VictoriaBeckham

Học cách mix đồ khác nhau với cùng 1 đôi giầy như VictoriaBeckham

Học cách mix đồ khác nhau với cùng 1 đôi giầy như VictoriaBeckham

Học cách mix đồ khác nhau với cùng 1 đôi giầy như VictoriaBeckham

Học cách mix đồ khác nhau với cùng 1 đôi giầy như VictoriaBeckham