Dự án này mình đã nghiên cứu lâu nay và cũng sắp hoàn thành chỉ còn vài công đoạn nhỏ nữa thôi. Với phần mềm này các bạn có thể thoải mái sử dụng như một phần mềm cá nhân miễn phí. Hỗ trợ các chức năng chính: thêm, sửa, xóa và còn nhiều chức năng tiện ích khác.
Hiện tại mình chuẩn bị sẽ cho ra bản thử nghiệm. Các bạn sử dụng và cho ý kiến khách quan. Vì là phần mềm do mình tự nghiên cứu và phát triển nên tất nhiên sẽ không chuyên nghiệp bằng các phần mềm khác nhưng mình sẽ cố gắng nhất trong khả năng có thể.
Mình sẽ thường xuyên cập nhật thông tin về phần mềm này! Mong các bạn ủng hộ!