Chào các CTV, BTV!
Mình xin thông báo đã thanh toán lương cho các CTV, BTV bên dưới:
1. Bingoo (lương + giải thưởng)
2. Kanlee2011 (giải thưởng)
2. yeye90
3. theanhbabe

Lưu ý:
+ Giao dịch sẽ được hoàn tất qua tài khoản của các bạn sớm nhất là chiều nay, chậm nhất là ngày mai. Các bạn check tài khoản nếu các bạn đã nhận được xin email thông báo cho bên mình.
+ Khoản Nợ - Dư (được đề cập ở trên nếu có) là số bài mà các bạn còn thiếu và dư cho đợt này sẽ được cộng (nếu nợ) - trừ (nếu dư) vào số bài quy định ở đợt 4! Nếu các bạn có thắc mắc về số lượng bài viết, mời các bạn gửi thác mắc tại đây.
+ Những bài viết mà các bạn sự thi sẽ không được tính vào bài viết quy định mỗi tháng
+ Lương Thưởng sẽ được công bố vào đợt thanh toán 4 và được thanh toán cùng một lúc.

Thân chào!
Cảm ơn các bạn!