BST Dior thu đông 2013-mặc những gì bạn muốn!

"Mặc những gì bạn muốn" là điều mà thương hiệu Dior muốn thể hiện qua bộ sưu tập thu đông 2013.Sự tự do táo bạo phá vỡ mọi quy tắc thời trang,Dior đã thể hiện được sự sáng tạo trong thời trang là vô tận:các chất vải mới cùng các họa tiết lạ lẫm được sử dụng trong bộ sưu tập nhưng những sản phẩm tạo ra lại có tính ứng dụng rất cao.Vải bóng,vải dạ và các họa tiết kẻ ca-rô cùng họa tiết hoa vẫn sẽ tiếp tục thịnh hành trong mùa thu đông này

BST Dior thu đông 2013-mặc những gì bạn muốn!

BST Dior thu đông 2013-mặc những gì bạn muốn!

BST Dior thu đông 2013-mặc những gì bạn muốn!

BST Dior thu đông 2013-mặc những gì bạn muốn!

BST Dior thu đông 2013-mặc những gì bạn muốn!

BST Dior thu đông 2013-mặc những gì bạn muốn!

BST Dior thu đông 2013-mặc những gì bạn muốn!

BST Dior thu đông 2013-mặc những gì bạn muốn!

BST Dior thu đông 2013-mặc những gì bạn muốn!

BST Dior thu đông 2013-mặc những gì bạn muốn!

BST Dior thu đông 2013-mặc những gì bạn muốn!

BST Dior thu đông 2013-mặc những gì bạn muốn!

BST Dior thu đông 2013-mặc những gì bạn muốn!

BST Dior thu đông 2013-mặc những gì bạn muốn!

BST Dior thu đông 2013-mặc những gì bạn muốn!

BST Dior thu đông 2013-mặc những gì bạn muốn!

BST Dior thu đông 2013-mặc những gì bạn muốn!

BST Dior thu đông 2013-mặc những gì bạn muốn!

BST Dior thu đông 2013-mặc những gì bạn muốn!

BST Dior thu đông 2013-mặc những gì bạn muốn!

BST Dior thu đông 2013-mặc những gì bạn muốn!

BST Dior thu đông 2013-mặc những gì bạn muốn!

BST Dior thu đông 2013-mặc những gì bạn muốn!

BST Dior thu đông 2013-mặc những gì bạn muốn!

BST Dior thu đông 2013-mặc những gì bạn muốn!

BST Dior thu đông 2013-mặc những gì bạn muốn!