Bạn có thể tham khảo hình thức bên dưới
Tiêu đề:
Bạn có thể tự đặt như một lời giới thiệu về thành viên mới
Nội dung:
+ Họ và Tên:....
+ Nickname:....(bắt buộc)
+ Tuổi:...
+ Nick Yahoo:...(bắt buộc)
+ Email:...
+ Số Điện Thoại:....
+ Sở Thích:...(bắt buộc)
+ Style Yêu Thích:...(bắt buộc)
+ Màu Yêu Thích:...(bắt buộc)
+ Ảnh:....

Đối với Cộng Tác Viên
Tiêu đề: Bạn có thể tự đặt như một lời giới thiệu về thành viên mới
Nội dung:
+ Họ và Tên:....
+ Nickname:....(bắt buộc)
+ Tuổi:...
+ Nick Yahoo:...(bắt buộc)
+ Email:...
+ Số Điện Thoại:....
+ Sở Thích:...(bắt buộc)
+ Sở Trường:...(bắt buộc)
+ Sở Đoản:...
+ Style Yêu Thích:...(bắt buộc)
+ Màu Yêu Thích:...(bắt buộc)
+ Ảnh:....
+ Mục Đích Cộng Tác:...(bắt buộc)
+ ( Nêu thêm nhiều điều về bạn ):...