Sơ lược: Là website bán hàng online gồm các mặt hàng về trang sức, phụ kiện cho nam và nữ
Tên website: http://www.pesuamilu.com/

Ưu điểm:

-Mục lục trình bày rõ ràng.
-Trang web sáng, trình bày đẹp.
-Hình ảnh trên web đẹp.
-Phục vụ tốt.
-Giá rẻ đến trung bình.

Khuyết điểm:
-Hàng hoá chưa đa đạng, và ít hàng.
-Hàng cho nam ít, chưa phong phú.
-Hàng không được đẹp như trong ảnh.
-Ảnh không phải ảnh tự shop chụp.

Một vài bức ảnh của shop

Trang sức, phụ kiện cho nam và nữ - pesuamilu.com

Trang sức, phụ kiện cho nam và nữ - pesuamilu.com

Trang sức, phụ kiện cho nam và nữ - pesuamilu.com

Trang sức, phụ kiện cho nam và nữ - pesuamilu.com

Đánh giá: 5/10