Chào các bạn! Mình thấy #ANMACDEP có dự định tổ chức các cuộc thi sắp tới nên hôm nay mình viết bài này như để nốt lại những cuộc thi đã, đang và sẽ tổ chức cho các bạn. Đồng thời cũng muốn các bạn dễ dàng theo dõi hơn.

Những cuộc thi Ăn Mặc Đẹp đã, đang, sẽ tổ chức

Đã diễn ra:
[Cuộc Thi] SẮC MÀU HÈ 2013 dành cho CTV, BTV
Cuộc thi viết về Thời Trang Hè 2013 dành cho độc giả
Cuộc Thi Ông Bà Hoàng Lookbook Ăn Mặc Đẹp
Đang diễn ra:
...

Sắp diễn ra:
Ông Bà Hoàng Lookbook Ăn Mặc Đẹp
Chất Điên và Nổi Loạn Trong Mắt Bạn

...