Chào các bạn đối tác!
Bên mình sẽ tháo bỏ text link của các bạn xuống. Đồng thời cũng sẽ liên hệ với các bạn để thúc đẩy việc gỡ nhanh hơn! Khi nào bên mình chỉnh sửa và nâng cấp xong sẽ liên kết lại với các bạn!
Rất mong các bạn thông cảm về việc này!