Hướng dẫn chèn link video youtube vào diễn đàn:
Bước 1:
- Chọn thẻ SHARE (bên dưới thanh like - dislike)
- Copy link của video


[Mẹo] Hướng dẫn chèn link Youtube vào diễn đàn


Bước 2: Vào khung soạn bài, để dấu nháy tại vị trí cần chèn. Nhấp vào biểu tượng highlight như hình

[Mẹo] Hướng dẫn chèn link Youtube vào diễn đàn


Bước 3: Paste link cần chèn vào ô trống -> Đồng ý

[Mẹo] Hướng dẫn chèn link Youtube vào diễn đàn


Các mẹo khác:
[Mẹo] Hướng dẫn up ảnh trên Tumblr
[Mẹo] Hướng dẫn up ảnh trên Photobucket