Chào các bạn!
- Vì AMD sử dụng giao diện full version 2 (tông sáng làm chủ đạo) làm giao diện chính từ nay về sau mà giao diện cũ sử dụng tông tối chủ đạo trái ngược hoàn toàn với giao diện mới từ màu chữ, màu nền,... dễ hiểu các bạn cứ hình dung màu trước sẽ trái với màu hiện tại của v2 . Vì vậy sẽ không tránh khỏi có những chủ đề sử dụng font chữ màu trắng, màu xám cho bài nên sẽ bị trùng với màu nền hiện tại.

- Thứ 2 là hình ảnh, vì các bài viết lúc trước sử dụng nhiều nguồn khác nhau nên khó khăn trong việc quản lý, vì vậy sẽ không tránh khỏi trường hợp ảnh bị lỗi.

Nếu gặp được các bạn thông báo giúp bằng cách comment bên dưới hoặc yahoo: Thông báo lỗi ảnh và lỗi font màu (ad.anmacdep) hoặc email: info@anmacdep.com