Lookbook Nam Xuân/Hè 2013 - Matteo Molinari
Mới lạ trong phong cách, tư duy. Các bạn sẽ tìm thấy một chút cảm hướng "nổi loạn" của bạn thân trong lookbook này của Matteo Molinari. Những chiếc mũ phù thuỷ, những chiếc quần dài ống rộng, những chiếc áo tà dài,...

Lookbook Nam Xuân/Hè 2013 - Matteo Molinari

Lookbook Nam Xuân/Hè 2013 - Matteo Molinari

Lookbook Nam Xuân/Hè 2013 - Matteo Molinari

Lookbook Nam Xuân/Hè 2013 - Matteo Molinari

Lookbook Nam Xuân/Hè 2013 - Matteo Molinari

Lookbook Nam Xuân/Hè 2013 - Matteo Molinari

Lookbook Nam Xuân/Hè 2013 - Matteo Molinari

Hình ảnh: fashionbeans.com