Từ điển thuật ngữ thời trang A-Z (R)

Rách, mòn

Để chỉ một phần vải được cố tình làm cho cũ đi để tạo hiệu ứng rách, mòn. Thông thường kĩ thuật này được áp dụng cho vải bò hoặc giả bò (denim).