Từ điển thời trang A-Z (I)

Impact
trong thời trang từ ngữ này được dùng để chỉ những sản phẩm có kích cỡ to bản và ấn tượng.

In

Là thiết kế bằng mực được in trên vải, như cotton, silk và poyester.