Dufour underwear vừa tung ra dòng sản phẩm mới nhất với người mẫu điển trai của Ý, Horacio Pancheri.

BST Dufour Underwear dành cho nam giới trong mùa đôngBST Dufour Underwear dành cho nam giới trong mùa đông

BST Dufour Underwear dành cho nam giới trong mùa đôngBST Dufour Underwear dành cho nam giới trong mùa đông

BST Dufour Underwear dành cho nam giới trong mùa đôngBST Dufour Underwear dành cho nam giới trong mùa đông

BST Dufour Underwear dành cho nam giới trong mùa đôngBST Dufour Underwear dành cho nam giới trong mùa đông

BST Dufour Underwear dành cho nam giới trong mùa đôngBST Dufour Underwear dành cho nam giới trong mùa đông

BST Dufour Underwear dành cho nam giới trong mùa đôngBST Dufour Underwear dành cho nam giới trong mùa đông

BST Dufour Underwear dành cho nam giới trong mùa đôngBST Dufour Underwear dành cho nam giới trong mùa đông

Theo Đàn Ông