Lookbook H&M Xuân 2013
Lookbook mới của H&M lấy cảm hứng hoài cổ, tinh tế mà có một chút nguồn cảm hứng vui thú. Trái cây và những hoạ tiết hoa văn in đã thể hiện lên ý tưởng chính của tác giả.

Lookbook H&M Xuân 2013

Lookbook H&M Xuân 2013

Lookbook H&M Xuân 2013

Lookbook H&M Xuân 2013

Lookbook H&M Xuân 2013

Lookbook H&M Xuân 2013

Lookbook H&M Xuân 2013

Lookbook H&M Xuân 2013

Lookbook H&M Xuân 2013

Lookbook H&M Xuân 2013

Lookbook H&M Xuân 2013

Lookbook H&M Xuân 2013

Lookbook H&M Xuân 2013

Lookbook H&M Xuân 2013

Lookbook H&M Xuân 2013

Lookbook H&M Xuân 2013

Hình ảnh: H&M