1. Sản phẩm kinh doanh phụ kiện các loại kẹp tóc,buộc tóc,ví da,thắt lưng,vòng cổ,bông tai,lắc tay, lắc chân.... và các phụ kiện làm đẹp khác.
 2. Địa chỉ : 23 Khương Đình-Thanh Xuân-Hà Nội.
 3. ĐT 01698565189
 4. CLICK HERE>>>www.phukienxinh.vn
 5. Email : phukienxinh1@gmail.com
  móc khóa hình đầu lâu,dây chuyền nam đẹp,phụ kiện cho BOY
  móc khóa hình đầu lâu,dây chuyền nam đẹp,phụ kiện cho BOY
  mặt dây 04
  30.000 VNĐ


  móc khóa hình đầu lâu,dây chuyền nam đẹp,phụ kiện cho BOY
  móc khóa 5
  35.000 VNĐ


  móc khóa hình đầu lâu,dây chuyền nam đẹp,phụ kiện cho BOY
  mặt dây 09
  30.000 VNĐ


  móc khóa hình đầu lâu,dây chuyền nam đẹp,phụ kiện cho BOY
  móc khóa 13
  40.000 VNĐ


  móc khóa hình đầu lâu,dây chuyền nam đẹp,phụ kiện cho BOY
  dây đeo cổ 02
  80.000 VNĐ


  móc khóa hình đầu lâu,dây chuyền nam đẹp,phụ kiện cho BOY
  móc khóa 12
  40.000 VNĐ


  móc khóa hình đầu lâu,dây chuyền nam đẹp,phụ kiện cho BOY
  dây cổ 18
  80.000 VNĐ


  móc khóa hình đầu lâu,dây chuyền nam đẹp,phụ kiện cho BOY
  dây đeo cổ 17
  80.000 VNĐ


  móc khóa hình đầu lâu,dây chuyền nam đẹp,phụ kiện cho BOY
  dây đeo cổ 10
  105.000 VNĐ


  móc khóa hình đầu lâu,dây chuyền nam đẹp,phụ kiện cho BOY
  dây đeo cổ 09
  105.000 VNĐ


  móc khóa hình đầu lâu,dây chuyền nam đẹp,phụ kiện cho BOY
  dây đeo cổ 08
  105.000 VNĐ


  móc khóa hình đầu lâu,dây chuyền nam đẹp,phụ kiện cho BOY
  dây đeo cổ 16
  150.000 VNĐ  móc khóa hình đầu lâu,dây chuyền nam đẹp,phụ kiện cho BOY
  móc khóa 8
  40.000 VNĐ


  móc khóa hình đầu lâu,dây chuyền nam đẹp,phụ kiện cho BOY
  móc khóa 7
  40.000 VNĐ


  móc khóa hình đầu lâu,dây chuyền nam đẹp,phụ kiện cho BOY
  móc khóa 6
  40.000 VNĐ


  móc khóa hình đầu lâu,dây chuyền nam đẹp,phụ kiện cho BOY
  móc khóa 4
  35.000 VNĐ


  móc khóa hình đầu lâu,dây chuyền nam đẹp,phụ kiện cho BOY
  móc khóa 3
  35.000 VNĐ


  móc khóa hình đầu lâu,dây chuyền nam đẹp,phụ kiện cho BOY
  móc khóa 1
  20.000 VNĐ